Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2015

21. 11. 2015

 

ZPRÁVA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ HOMOLE

konanou dne  21.11.2015                                                                                                                                  .

   

Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté. Scházíme se dnes na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili naši činnost za letošní rok a nastínili si úkoly, které nás čekají do příští valné hromady. Naše členská základna má k dnešnímu  dni  123 členů, z toho do 18ti let 23 členů, nad 18 let 50 mužů  a 50 žen.

Máme soutěžní družstvo žen, mužů a dvě soutěžní  družstva  dětí.

 

Je a musí to být každý rok jako prvořadý úkol našeho sboru a to mít připravenou techniku a lidi na ochranu zdraví a majetku našich obyvatel. Zatím se nám to daří dobře, jak uslyšíte v následující zprávě.

 

     Ale vezmeme to popořadě, jak šel čas.

 

Byla provedena inventura majetku obce, který máme v hasičárně. Inventuru provedli Toman Karel, Ševčíková Miluše, Jodl Pavel a Šimeček Jan. Vše bylo v pořádku a některé staré věci byly navrženy k likvidaci.

7.12.2015  jsme uskutečnili již druhé rozsvěcování vánočního stromku, s velice hojnou účastí našich obyvatel. Naše hasičské děti nám zazpívali koledy, byl punč, cukroví a dobrá nálada. Jediné, co pro letošní rok musíme vylepšit, je zvučení a věřím, že se nám to podaří.

25.12.2015 se jako již tradičně šlo na Kleť. Tentokrát to bylo s účastí lepší. Šlo 10 dospělých a 5 dětí. Jak mi napsal Kája - krásné počasí, občerstvení bylo dost a po sestupu dolů byla i hospoda.

31.1.2015 se konal náš ples. Přišlo 147 platících  a jak konstatoval pokladní Jarda Kostrounů  „je to nejvíc za celou dobu konání našich plesů“.

V tombole bylo 327 cen. Děkuji všem za ceny do tomboly, všem sponzorům, všem za přípravu sálu a velice děkuji děvčatům za přípravu tomboly tentokrát ne u Jodlů, ale u Tomanů. Chci poděkovat i paní Šimečkové za šatnu a manželům Kostrounů,  kteří již dlouhá léta na našich plesech sedí u pokladny. Doufám, že i ples v roce 2016 se nám povede ke spokojenosti všech přítomných.

Nu a od měsíce března jsme se nezastavili.

    

13.2015 školení velitelů JSDHO pánové Toman a Jodl Pavel, který dělal testy na dalších 5let. Červák Jiří ml. dělal testy na velitele v Českém Krumlově, protože nestihl termín v Českých Budějovicích.

Pánové Homolka Tomáš, Martin Zdeněk a Červák Jiří st. se zúčastnili školení strojníků na útvaru v Č. Budějovicích.

 

 

 

-2-

20. 3. 2015 jsme uspořádali školení JSDH obce na téma „PREVENCE“.

Školil příslušník HZS jihočeského kraje a náš člen pan Soukup Jaroslav.

27. 3. 2015 jsme udělali sběr železného šrotu po obci. Tentokrát bylo šrotu opravdu velice málo, a není se čemu divit. To co bylo ve starých barácích jsme již sebrali a mnoho nového není. Ale přesto i příští rok uděláme sběr železného šrotu po obci, protože to bereme jako službu občanům.     

Děkuji Jardovi Kostrounů za jízdu s traktorem, Honzovi Hrdých za půjčení vleku 

a již tradičně Honzovi Kučerů za občerstvení.

 

Pan Červák Jiří st. dojel s Avií na technickou a opět bez větších závad. Ale před samotnou technickou Avii Tomáš Homolků trochu opravil. Obrousil rezavá místa, překytoval  a nastříkal. Auto se celkově umylo a vyčistilo a s tím mu pomáhala děvčata Alena Liebelů a Lucka Kobliců. Vláďa Bínů nám opravil výfuk a udělal novou koncovou rouru. Stáří auta je 47let!!!

4. dubna jsme zorganizovali školení JSDH obce v rámci zdravovědy. Školitelkou  byla  pí. Grygarová z Jihočeské záchranky. Zúčastnily se všechny tři sbory naší obce s velice hojnou účastí. Děkuji pí. Grygarové za velmi pěknou a užitečnou přednášku.

Samozřejmostí jsou přechody našeho strojního vybavení na zimní i letní sezónu.

Starají se o to p.p. Homolka, Janoušek, Toman a někdy pomáhají i ostatní. 

Na konci dubna, tak jako každý rok, jsme stavěli májku. Májka opět poměrně vysoká, takže trochu problémy při stavění samotném, ale vše jsme díky velké přítomnosti a pomoci našich občanů zvládli. Děkuji všem za přivezení máje, za jeho přípravu, ozdobení a postavení. Poděkovat je třeba i Luďkovi Neubauerů za zorganizování položení starého máje a Honzovi Heralů za půjčení techniky.

Na pondělí velikonoční jsme opět uspořádali výstup na Kluk. Všichni, až na p.Kučeru a p.Jodla, jeli autobusem do Mříče. Zde se přidal Martin Zdeňek a šli na Kluk. Na Kluku se přípojili pánové Kučera a Jodl, kteří šli pěšky přes Lipí. Počasí bylo vyloženě aprílové. Po sestupu z Kluku šli někteří do Slavče na malé občerstvení u Krnínských (Červáků) a pak do Vrábče na vlakovou zastávku.

Starostka OÚ pí. Heřmánková, nás požádala o zhotovení vjezdu do MŠ směrem od cukrárny, aby tam mohla nákladní auta navážet písek. Vjezd jsme udělali. Děkuji všem, co se na této akci podíleli.

Pro OÚ Homole jsme udělali ještě jednu akci a to poražení staré vrby u hřiště. Měli jsme to jako výjezd zásahové jednotky na práci s motorovou pilou. Znova je třeba poděkovat všem, co byli přítomni na této akci, ale je nutno zvlášť poděkovat Luďkovi Neubauerů za zapůjčení vysokozdvižné techniky, bez které by to rozhodně nešlo. Děkuji.

Naše jednotka měla do dnešního dne ještě 4 další výjezdy. V červnu nám hořely pražce na kolejích a to od Boršova až do Vrábče . Takže se jezdilo a hasilo na několika místech najednou.

V srpnu požár garáže v Nových Homolích. Příčinou sice bylo samovznícení, ale je přinejmenším divné že asi 2hodiny před vznikem požáru se v těchto místech střílely petardy. A jsme opět u zodpovědnosti.                                                                                         

 

-3-

V této době bylo totiž hejtmanem Jihočeského kraje vyhlášeno období sucha, to znamená zákaz rozdělávání ohňů na veřejném prostranství, pouštění lampiónů štěstí, ohňostroje a další, ale jak bylo vidět, některým našim občanům to bylo úplně jedno.   

Za 14 dnů po této události hořela zkládka  Hůrách a naše jednotka byla HZS JK požádána o monitorink  ovzduší. Byla nám určena trasa, po které se máme pohybovat a zkoumat, zda je nebo není v těchto oblastech zamořené území. Najezdili jsme přes 100km po okolních obcích.

No a v listopadu nám hořel balíkový stoh v Homolích. Byli jsme spolu s Homoláky  požádáni o doplňování vody do cisteren, které prováděly hašení.

Jsem rád, že naše technika je pořád akceschopná. Je to známka i toho, jak se o ni staráme.

Členové jednotky chodí i na pravidelné zdravotní prohlídky. Letos byli p.p. Neubauer Luďěk, Toman a Červák Jiří st..(pravdou je, že náš velitel, Kája Tomanů, nám tyto prohlídky hlídá a nutí nás do nich).

Pro JSDH obce byl i letos Jihočeským krajem vypsán grant, do kterého jsme se přihlásili a dostali jsme svítilny, proudnice, kabáty s reflexním nápisem. To vše zde vidíte.

Jodl Pavel nám nechal na HZS sladit ruční vysílačky, abychom mohli komunikovat na větší vzdálenosti. Děkuji.

Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s požárovostí v rámci Jihočeského kraje. Celkem bylo k 30. 9. 2015 - 1 140 požárů. Celkové přímé škody byly za 94.510tisíc Kč.  Uchráněné hodnoty za 219.358tisíc Kč.

Co je horší, byly usmrceny 3 osoby, 64 osob bylo zraněno.

Příčiny požáru jsou pořád stejné: nedbalost, nepozornost, hra dětí se zápalkami, technické závady, špatné skladování hořlavých látek a další.

Ale hasiči zasahují i jinde: především u nehod na silnicích, kterých rok od roku přibývá, odemykání bytů, letos i častá ochrana před vosami a včelami a další výjezdy.

 

I v letošním roce u nás 27. 6. 2015 proběhla soutěž, která byla zařazena do seriálu soutěží Velké ceny okresu České Budějovice. Letošní účast byla poměrně dobrá.  Bylo 10 družstev žen a 11 družstev mužů. Hřiště bylo připravené, počasí nám přálo a celkově byla dobrá nálada. Naše ženy obsadily časem 29,54s -3 místo a muži časem 33,51s -9 místo. Občerstvení na soutěži jsme si dělali sami. Mirka Čížků (Soukupová) s Jardou Chytráčkem točili, Honza Šimešek pekl klobásy. S terama jezdili Míra Soukupů a Pavel Peterků. Všem moc a moc děkuji. Rovněž děkuji Lucce Kobliců za udělání pěkných diplomů a za jejich za laminování přímo na místě. Děkuji všem za práci na celkové organizaci této soutěže. Je třeba poděkovat OÚ Homole i Jirkovi Ševčíků.

 

                                                                                                                                              

 

 

 

-4-

Pojďme k dalším soutěžím, kterých se zúčastnila naše družstva. Nejprve VC.

   2. 5. 2015 Mydlovary – muži časem 27,02- 5 místo z 15ti, ženy časem 30,11 – 7 místo z 9ti.

   8. 5. 2015 Rudolfov – muži časem 59.38 – 9místo z 23, ženy časem 33,64 – 3 místo ze 13ti. O soutěži u nás jsem hovořil.

   5. 7. 2015 Žabovřesky – muži měli neplatný pokus a ženy časem 36,42 – 8 místo ze 13ti.

   8. 8. 2015 Hrdějovice -muži časem 31,25 – 5 místo z 12ti a ženy se nezúčastnily.

   22. 8. 2015 Malešice – muži časem 43,35 – 9 místo ze 13ti a ženy se nezúčastnily.

   26. 9. 2015 Neplachov . Muži měli neplatný pokus a ženy časem 42,12 – 9 místo z 10ti.

   3. 10. 2015 soutěž na útvaru v Č. Budějovice – muži časem 30,45 – 3místo a ženy měli neplatný pokus.

Po skončení této poslední soutěže, zařazené do seriálu Velké ceny okresu, jsme se, stejně jako každý rok, sešli v hasičárně, zhodnotili jsme sportovní činnost našich soutěžních družstev, popovídali si o tom, co nás trápí, něco trochu pojedli a popili a byla dobrá nálada. V rámci šetření, a že to je i nadále zapotřebí poznáte z pokladní zprávy, jsme si na vše vybrali, takže naši pokladnu zakončení roku nestálo ani korunu.

Celkově muži ve Velké ceně obsadili …......... a ženy obsadily ….............

Naše muži i ženy se zúčastnili dalších soutěží: nejprve obvodová soutěž na výstavišti – muži 2 místo a ženy 3 místo.

Planá- muži – 5 místo z 11 a ženy 2 místo z 5.

Boršov nad Vltavou – muži 3 místo z 8 a ženy 2 místo z 2.

Mydlovary -noční soutěž- muži 24 místo z 50ti a ženy 9 místo z 50ti.

Mokré – muži -3 místo z 10ti a ženy 3 místo ze 6ti.

Zaliny – noční soutěž pouze muži – 6 místo z 28.

Pokud to spočítám, je to pěkná dávka soutěží a cestování. Muži byli celkem na 14ti soutěžích a ženy na 11soutěžích. Je třeba jim poděkovat za práci a reprezentaci celé naší obce. Někdy to sice mírně řečeno trochu vázne na docházce a úklidu po soutěži, ale věříme spolu s Kájou, že se to bude lepšit.

Ještě jedna soutěž u nás proběhla a to 3. ročník  Homolského  Firemana.

Jak jsem v loňské zprávě kritizoval účast ostatních sboru na přípravě u úklidu, tak musím letos říct, že vše probíhalo, jak má. Do přípravy soutěže a celkového úklidu po jejím skončení, byly zapojeny všechny sbory. Ovšem, největší tíhu měl na svých bedrech Tomáš Homolků, ale letos to velice dobře zvládnul. Děkuji všem, co se na přípravě a průběhu této soutěže podíleli.  Děkuji všem sponzorům za ceny pro soutěžní družstva.

12. 9. 2015 jsme společně oslavili 115. výročí založení našeho sboru. Přípravy na tuto slavnost začaly již rok předem. Projednání samotného průběhu oslav, příprava materiálu na nástěnky, zajištění hudeb, projednání zapůjčení hřiště, stanu, zajištění občerstvení, objednání stuh, zajištění upomínek, pozvání hostů a další a další věci.

  

 

-5-

Samotná oslava začala ve 13.oo vítáním hostů čestnou stráží před hasičskou zbrojnicí. Přivítali jsme mimo jiné starostu okresního a krajského sdružení hasičů ČMS pana Jiřího Žižku, bývalého starostu hasičů pana Václava Žižku,                         ředitele HZS jihočeského kraje pana plukovníka Lubomíra Bureše s manželkou, starostku naší obce paní Heřmánkovou, senátora parlamentu české republiky pana Jana Zahradníka.

Velikou radost jsme měli z toho, že pozvání přijalo všech 10 našich žen, které v roce 1969 vyhrály naši hasičskou Avii.                                                                                                                                                

Rovněž jsme přivítali pozvané sousední sbory a to: Černý Dub, Homole, Planou, Vrábči, Koroseky, Jamné, Boršov,  Zahorčice a starostu sboru z Chlumce pana Jaroslava Chytráčka.  Po slavnostním přivítání a zapsání do kroniky jsme se seřadili a pochodem šli k památníku padlých z 1. a 2. světové války a pánové Neubauer František a Peterka Pavel položili věnec. Mimochodem položení probíhalo velice předpisově. Po zahrání hymny a smutečního marše jsme se pochodem odebrali na fotbalové hřiště, kde byl krátký proslov k založení a práci našeho sboru, předali jsme pamětní plakety a upomínkové stužky na slavnostní prapory jednotlivých sborů.

Poté následovala volná zábava ve stanu a na hřišti ukázky požárního útoku v podání Maších mužů, žen a dětí.

Je třeba skutečně velice poděkovat všem, co se na přípravě a průběhu této slavnosti podíleli. Všichni odvedli obrovský kus práce. Děkuji vám všem.

Musím zde poděkovat i OÚ Homole. Zaplatili nám účty za půjčení stanu i obě hudby. Celková částka, kterou obec vynaložila na naši slavnost, přesáhla 30 000,-Kč.

Co se týká financování ze strany OÚ, tak obec přispěla na letošní dětský tábor pro naše hasiče částkou 20 000,-Kč.

Nejenom z těchto peněz je vidět změna přístupu k hasičům v obci. Pokud přijdete na obec projednat nějakou věc, je vidět i jiné jednání za strany starostky obce paní Heřmánkové. Její přístup je velice pozitivní. Myslím si, že po volbách je vidět na obci změna a je to i vaší zásluhou, neboť jste dali hlas nám čtyřem a tím máme na obci daleko lepší vyjednávací pozici, nežli pokud je tam jenom jeden sám.

My jako hasiči, zase na oplátku, pokud můžeme, vyjdeme požadavkům obce vstříc

(vjezd, pokácení stromu apod.).

Jediné, co se nám nepodařilo v rámci hasiččiny dotáhnout do konce, je přestavba naší hasičské zbrojnice. Vázne to všechno na panu architektovi, se kterým není možná vůbec žádná spolupráce. Budeme chtít změnu architekta a v příštím roce na této akci intenzivně pracovat.

 

Nežli přistoupím k pokladní zprávě, dám slovo vedoucím dětí, aby nás seznámili se svojí činností.

 

Děkuji za přednesení zprávy.

 

 

 

 

-6-

 

Pokladní zpráva.

 

Děkuji naší pokladní Daně Neubauerové za vzorné vedení pokladny.

 

Ještě nežli přistoupím k závěru samotnému, dovolte jednu informaci.

V letošním roce totiž proběhly okresní, krajské konference a celorepublikový sjezd.  Na těchto jednáních se volili vedoucí představitelé a orgány na další pětileté období. Na republikové úrovni zůstal v čele p. Ing. Karel Richter. Na krajské a okresní úrovni došlo ke změně. Pana Václava Žižku vystřídal v čele zde přítomný pan Magistr Jiří Žižka. Je to přinejmenším rovnocenné vystřídání v čele okresu i kraje.

 

Závěrem mé zprávy o činnosti mi dovolte, abych vás pozval na rozsvícení vánočního stromu 29. 11. 2015 od 16:30hod. Naše hasičské děti nám opět zazpívají koledy a na lepším ozvučení se již pracuje. Bude punč, něco sladkého na zub a ženy připravují i nějaké svícny a věnečky.

Dovolím si vás pozvat i na náš hasičský ples a to na 5. února 2016. Hudba měla poslední týden v lednu již obsazený. Hrát bude B-Qvintett. Přijdeme vás opět osobně pozvat a neodmítneme žádnou cenu do tomboly.  

Děkuji našim dětem za jejich celoroční práci, děkuji jejich rodičům a především děkuji jejich vedoucím. Práce s dětmi je velice záslužná činnost, a pokud budu dělat starostu sboru, budu tuto práci vždy podporovat ze všech svých sil. Děti jsou totiž budoucnost další činnosti našeho sboru, která trvá nepřetržitě již 115let.                                                                                                                                                                   

 

 

Děkuji i soutěžním družstvům mužů i žen za jejich práci ve prospěch sboru. Není to jen o soutěžích, ale většina z nich se podílí i na všech ostatních akcích, které děláme.

 

Ještě jednou děkuji OÚ Homole za jejich nemalou podporu v letošním roce a děkuji i vám všem za podporu, kterou nám dáváte.

 

Přeji vám do roku 2016 vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti.

 

Děkuji vám za pozornost.

    

 Zpráva ke stažení zde: VVH 2015