Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2018

24. 11. 2018

ZPRÁVA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ HOMOLE

konanou dne   24.11.2018                                                                                                                               .
 

   

     Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté. Scházíme se dnes na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili naši činnost za letošní rok a nastínili si úkoly, které nás čekají do příští valné hromady. Naše členská základna má k dnešnímu  dni  158 členů, z toho do 18ti let 67 členů, nad 18 let  91 členů. Oproti loňskému roku je to nárůst o 4 členy z řad dětí.

Máme soutěžní družstvo žen bez omezení, družstvo mužů bez omezení, jedno soutěžní družstvo mužů nad 35 let, čtyři soutěžní družstva dětí a jedno družstvo smíšeného dorostu.

 

Tak jako každý rok, prvořadý úkol našeho sboru bylo mít připravenou techniku a lidi na ochranu zdraví a majetku našich obyvatel. Zatím se nám to daří dobře, jak uslyšíte v následující zprávě.

Jak jsem říkal, při minulé VVH, že dostaneme nové zásahové vozidlo, tak se i stalo.

6. 12. 2017 jsme obdrželi vozidlo Ford Transit pro 9 osob i s přívěsným vozíkem. Vozidlo je primárně určeno pro přepravu osob a ve vozíku je výbava pro hašení a další mimořádné události. Rovněž jsem říkal, že vozidlo je z velké části hrazeno z dotací GŘ HZS a Jihočeského kraje. Obec Homole investovala do tohoto vozidla 350 000,- Kč. Celková cena vozidla i s přívěsem byla 1 198 000,-Kč.

 

Ale pojďme tak, jak běžel čas.

    

Ještě v loňském roce byla provedena inventura majetku obce, který máme v hasičárně. Inventuru provedli Toman Karel, Šimeček Jan a Červák Jiří st.. Vše bylo v pořádku a některé staré a rozbité věci byly navrženy k likvidaci.

V sobotu (2. 12. 2017) před první adventní nedělí  jsme uskutečnili již 5té rozsvěcování vánočního stromku, (první bylo v roce 2013) s velice hojnou účastí našich obyvatel. Naše hasičské děti nám zazpívaly koledy, byl punč, cukroví a dobrá nálada.

 

25. 12. 2017 se jako již tradičně šlo na Kleť. Jedna skupina jela auty až na parkoviště pod lanovkou (rodiny s dětmi) a druhá šla pěšky z Holubova. Bylo velice pěkné počasí a tak se šlo nahoru k vysílači pěšky a ti zdatnější šli po malém občerstvení pěšky i dolů. Sraz všech byl zde v hospůdce.

2. 2. 2018 se konal náš ples. Přišlo 138 platících a 22 s již zakoupeným lístkem.

Tombola byla opět velice bohatá. Děkuji všem za ceny do tomboly, všem sponzorům, všem za přípravu sálu a velice děkuji děvčatům za přípravu tomboly u Tomanů. 

 

 

Chci poděkovat i paní Šimečkové za šatnu, Růže Kostrounové a Dáše Kryštofové             za pokladnu. Doufám, že i ples v roce 2019 se nám povede ke spokojenosti všech přítomných.

      

22. 3. 2018 se uskutečnilo cyklické školení velitelů JSDHO, kterého se zúčastnil pouze Karel Toman.

12. 4. 2018 se pánové Homolka Tomáš, Červák Jiří st. a Toman Karel  zúčastnili školení strojníků na útvaru v Č. Budějovicích. Toman Karel složil zkoušky na dalších 5 let.

 

6.4.2018  jsme uspořádali školení JSDH obce na téma „PRVNÍ POMOC“. Školila paní Radka Grygarová ze ZZS JK Č. Budějovice (zdravotní záchranná služba)

20. 4. 2018 proběhlo školení JSDHO na téma “POVODNĚ“. Školil příslušník HZS jihočeského kraje pan Radek Suchan. Na obou akcích, které organizoval náš velitel Karel Toman, byli přítomni členové zásahových jednotek ze všech tří sborů naší obce.

13. 4. 2017 jsme udělali sběr železného šrotu po obci. Šrotu bylo celkem dost a prodali jsme ho za 14.929,-Kč.  Děkuji všem za pomoc při sběru.   

Děkuji Jardovi Kostrounů za jízdu s traktorem, Frantovi Hütnerů za půjčení vleku 

a již tradičně Honzovi Kučerů za občerstvení, které na nás čekalo v naší hospůdce.

 

 Pan Červák Jiří st. dojel s Avií na technickou a měli jsme závadu na brzdách. Nestejně nám brzdila zadní kola. To je tím, že se s Avií jezdí tak málo. Po opravě jsme následnou technickou prošli bez problémů. Stáří auta je 49let!!!

  

Samozřejmostí jsou přechody našeho strojního vybavení na zimní i letní sezónu.

Starají se o to již naši mladí kluci pod dohledem buď Káji Tomana, nebo Tomáše Homolky. 

Na konci dubna se poprvé nestavěla májka a to z důvodu výstavby nových sportovních kabin.   Ale příští rok již máj stavět budeme.

Na pondělí velikonoční jsme opět uspořádali výstup na Kluk. Všichni, až na p. Kučeru a p. Jodla, jeli vlakem do Mříče a odtud pěšky na Kluk. Na Kluku se připojili pánové Kučera a Jodl, kteří šli pěšky přes Lipí. Provedl se zápis do knihy, opekly se buřty a šlo se dolů do Slavče  k Beďovi (Procházků) na malé občerstvení. Poté do Vrábče na vlak a domů.

3. 6. 2018 pořádalo SDH Hluboká nad Vltavou dětský den, kterého se zúčastnil i Tomáš Homolků a předvedl vybavení naší zásahové jednotky. Výtěžek z této akce šel na podporu dětí s dětskou atrofií. (tuhnutí svalové hmoty)

Zástupci našeho sboru se zúčastnili oslav založení SDH Koroseky a SDH Planá.        V Plané to měli spojeno s výročím založení místního fotbalového oddílu.

Dále jsme se zúčastnili slavnostního průvodu k výročí 100 let od vzniku samostatné Československé republiny a to v Trocnově.        

Akce byla pořádána pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje paní Stráské, která byla osobně přítomna. Ve slavnostním průvodu k památníku Jana Žižky z Trocnova šlo 60 praporů z celého Jihočeského kraje a všem praporům byla uvázaná čestná stuha.

28. 10. 2018 jsme za finanční podpory OÚ Homole uspořádali ke 100 výročí založení republiky „pietní akt“ položení věnce k památníku padlých z 1. světové války.

Z Homol – myšleno tím Homole i Nové Homole – padlo 13 občanů a z

Černého Dubu 5 občanů.

Při této příležitosti nám bylo oficiálně předáno nové hasičské auto, které nám požehnal pan farář Habart.

Vzhledem k tomu, že nepřišel žádný zástupce OÚ, předával nám auto zástupce Jihočeského kraje p. Ing. Jiří Holub.

Přesto že auto je nové, musí jako vozidlo s právem přednosti v jízdě, jezdit každý rok na technickou prohlídku.

Každý rok pomáháme zabezpečovat trasu při běhu kolem „Baby“.  Stejně tomu bude i letos. 

Necháváme zahrát našim členům k jejich životnímu jubileu. Chodíme jim osobně poděkovat za jejich práci a podporu našeho sboru. Letos jsme byli u pí. Kryštofové Dagmar (75) a půjdeme k paní Šejnohové (75) a panu Růžičkovi (75).

 

26.4.2018 byla naše jednotka civilní ochrany povolána ke cvičnému stavění protipovodňových hrází na náplavce v Č. B. Přítomni byli pp. Homolka, Toman, Sýkora, Janoušek a Červák st..  

Naše jednotka SDHO Homole měla k dnešnímu dni 4 výjezdy a to: dohašovací práce na skládce za Černodubským rybníkem, úklid rozsypaného stavebního materiálu na silnici mezi Homolemi a Novými Homolemi, hašení stromu v zahrádkářské kolonií v Korosekách a již zmíněná stavba protipovodňových hrází.

            

Členové jednotky chodí i na pravidelné zdravotní prohlídky.

 

Pro JSDH obce byl i letos Jihočeským krajem vypsán grant, do kterého jsme se přihlásili a zakoupili jsme nový zásahový oblek, nové hadice, oblek i s kuklou proti bodavému hmyzu a sadu nových savic. 

  

Pojďme k soutěžím.

 

I v letošním roce u nás  30.6.2018 proběhla soutěž, která byla zařazena do seriálu soutěží Velké ceny okresu České Budějovice. Letošní účast byla poměrně dobrá.   

 

Bylo 8 družstev žen a 12 družstev mužů. Hřiště bylo připravené, počasí nám přálo a celkově byla dobrá nálada. Naše ženy obsadily časem 39,94s -7. místo a muži I. časem 48,88s -10 místo a muži II. časem 43,50s -9 místo. Občerstvení na soutěži jsme si dělali sami. Mirka Čížků (Soukupová) s Jirkou Červákem ml. točili pivo i limo a Honza Šimeček pekl klobásy. S terama jezdili Míra Soukupů a Jarda Holíků. Honza Hrdý nám celou akci komentoval. Všem moc a moc děkuji. Děkuji všem za práci na celkové organizaci této soutěže.      

22. 10. 2018 se konal 6 ročník „Homolského Firemana“.

Muži i ženy obsadili 1. místo

Do přípravy soutěže a celkového úklidu po jejím skončení, byly zapojeny všechny zúčastněné sbory. Ovšem, největší tíhu měl na svých bedrech Tomáš Homolků a velice dobře to zvládnul. Soutěž byla kladně hodnocena i od samotných soutěžících a byly i pěkné ceny. Děkuji všem, co se na přípravě a průběhu této soutěže podíleli.

 

4. 6. 2018 jsme uspořádali dětský Dvojboj a to v disciplínách požární štafeta dvojic a požární útok. Počasí nám příliš nepřálo. Přišla pořádná bouřka a začátek jsme museli odložit skoro o jednu hodinu. Odjela pouze tři soutěžní družstva z Lišova, takže zde na soutěž samotnou zůstalo 33 družstev malých hasičů.

Děkuji všem za organizaci soutěže a i za úklid po soutěži samotné.

Děkuji i fotbalistům za zapůjčení hřiště.

V příštím roce budou obě soutěže probíhat v jeden den. Dopoledne děti a odpoledne dospělí.                                                                                                                

 

Pojďme k dalším soutěžím, které byly zařazeny do seriálu VC.

Mydlovary – muži časem 30,18s 11. místo z 16ti.

Zliv –            muži měli NP

Žabovřesky – muži časem 45,57s 12 místo.

Č.Budějovice -muži časem 37,89 – 12 místo z 12ti.

Pištín            – muži měli NP.

Borovany –     muži měli NP.

Neplachov –   muži měli NP.

Naše ženy se v letošním roce zúčastnily jenom jedné velké ceny a to u nás.

 

Dále se soutěžní družstva  mužů i žen  zúčastnila dalších soutěží:  nejprve obvodová soutěž na Srubci – muži bez omezení 3. místo, muži nad 35 let 2.místo                                      a ženy 2. místo.

Náplavka – muži 9. místo ze 13. soutěžícich. Pořadatelem SDH Č.Budějovice

Náplavka – muži v soutěži FLORIAN – 4.místo z 5. Pořadatel OSH Č.B.

Planá- muži – 2. místo z 6 a ženy 4. místo z 5.

Boršov nad Vltavou – muži 2. místo  z 6  a ženy 4. místo z 6.

Nákří výročí  - muži 6. místo ze 7.

Č. B. Memoriál Karla Trnky – muži 2. místo ze 4. a ženy 3. místo ze 6.

Mokré – muži I.NP, muži II. -2 místo ze 4 a ženy 2. místo ze 3.

 

Muži I., muži II. i ženy se ještě zúčatnili noční soutěže v Mydlovarech. Víme, že ženy měly NP a u mužů se nepodařilo sehnat výsledky, takže vlastně nevíme, jak dopadli. Obě družstva prý útok dokončila.

Celkově muži I. i II. objeli -21- soutěží, ženy -8- soutěží a my dříve narození jsme byli na obvodové soutěži na Srubci.

Nutno podoktnout, že 4 ze sedmi žen, jsou v soutěžním družstvu a přitom dělají vedoucí dětí.

Tudíž logicky dávají přednost dětským soutěžím.

A kluci zařazují do soutěžního družstva i 16ti leté kluky – naše bývalé žáky.

 

Po skončeni VC v Neplachově  jsme se, stejně jako každý rok, sešli v hasičárně, zhodnotili jsme sportovní činnost našich soutěžních družtev, popovídali si o tom, co nás trápí, něco trochu pojedli a popili a byla dobrá nálada. Stejně jako již několik let  si  veškeré občerstvení hradíme sami, takže náši pokladnu  zakončení roku nestojí ani korunu.

  

 Samostatnou kapitolu v životě našeho sboru jsou naše děti.

 

Jak jste na začátku slyšeli, máme k dnešnímu dni 67 dětí do 18ti let věku.

Máme tři družstva mladších žáků, jedno starších žáků a jedno dorostu. K tomu máme ještě čtyři děti v přípravce. Máme 7 vedoucích kolektivů mladých hasičů a doufáme, že v příštím roce přibyde nejméně jeden vedoucí, který složí zkoušky. Děti máme z Homol, Nových Homol, Černého Dubu, ale i z Českých Budějovic.

Svoji VVH měly děti před čtrnácti dny v sále v Černém Dubu. Zhodnotily si svoji činnost, vedoucí je odměnili za jejich dosavadní práci i výsledky. A naopak, děti poděkovaly vedoucím za jejich přístup a trpělivost. Ke konci sezóny se nám to s vedoucími malinko zkomplikovalo. Milan Fesslů si totiž při jedné z posledních soutěží pochroumal kotník a to tak, že ho má sešroubovaný a chodí o berlích. Ale, jak bylo řečeno na dětské výročce, výborně ho zastoupila naše děvčata Miluška Pašků a Simča Dánů. Ujaly se vedení starších žáků a my jsme za to velice rádi.

Jenom v krátkosti vám řeknu, jak si naše děti vedly na soutěžích. 5. 5. 2018 se konalo obvodové kolo celostátní hry „Plamen“ ve Strážkovicích, kde starší žáci obsadili - 6. místo, mladší žáci I. - 5. místo, mladší žáci II. - 7. místo, mladší žáci III.- 12. místo. Podzimní kolo hry „Plamen“ se konalo 20. 10. 2018 v Ločenicích. Starší žáci  obsadili 6. místo, ml.žáci I. 6. místo, ml. žáci II. 4. místo a ml. žáci III. se nesešli.

 

Proč se nesešli: některým se nechtělo, seděli radši doma u počítače, některé za trest, že zlobily, nepustili rodiče a někteří raději, nebo možná musely, jet s rodiči na výlet. Ale to je život.

Svoji soutěžní činnost zaměřily děti na „Českobudějovický dvojboj“, kde objely 12 soutěží. Ostatních pohárových soutěží objely celkem 6. a k tomu se ještě družstvo mladších žáků I. zúčastnilo okresního kola hry „Plamen“ ve Zlivi, kde obsadili 13. místo.  Nejenom soutěže měly děti. Plnily odznaky odbornosti, byly přítomny na školení zdravovědy, dělaly ukázky u Globusu v Č.B., měly výlet do ZOO Hrádeček u J. Hradce, vyváděly fotbalisty Dynama Č. Budějovice na hrací plochu a o poločasu na hřišti samotném prováděly jako ukázku  požární útok.

Nesmím, zapomenou na letní soustředění mladách hasičů. Jelo 45 dětí a 12 dospělých včetně zdravotnice. Tady musím poděkovat OÚ Homole za finanční pomoc pro naše děti. Obec zaplatila autobus v částce 41 017,- Kč, kterým děti jezdily na soutěže a jely i na letní soustředění. Za to patří obci veliký dík.

Jenom malé upozornění. Ty peníze byly použity výhradně pro již zmíněné cesty dětí a vše je řádně vyúčtováno na obci. Ozývají se totiž hlasy, že hasiči-dospělí- dostávají tyto peníze pro sebe. Proto to vysvětlení.

I my umíme sehnat peníze. V loňském roce jsme na dotacích z MŠMT dostali

45.000,-Kč a letošním roce 31.000,-Kč. Na vyplňování a podání žádostí spolupracovali: Dana Neubauerová, Jana Neškodná a Červák Jiří st. Chci děvčatům poděkovat.

Za takto získané finanční prostředky kupujeme veškeré potřebné vybavení pro naše děti.

I pro rok 2019 máme zažádáno o dotaci.

 

Pokladní zpráva.

 

Děkuji naší pokladní Daně Neubauerové za vzorné vedení pokladny.

Má to každý rok těžší a těžší vzhledem k dotacím a k množství peněž, které přes náš účet protečou. Proto ji s Kájou Tomanů ještě jednou děkujeme.

 

Co v příštím roce 2019. Předpokládáme tu samou činnost. Především práce s dětmi a příprava techniky k případnému zásahu, školení jednotek, ples, májka, dětský den, soutěž u nás, soutěže mužů i žen a další akce, které jsme pořádali i v roce letošním.

  

Závěrem mé zprávy o činnosti mi dovolte, abych vás pozval na rozsvícení vánočního stromu v sobotu 1. 12. 2018 od 17:00 hod. Naše hasičské děti nám opět zazpívají koledy. Bude punč, něco sladkého na zub.

 

Dovolím si vás pozvat i na náš hasičský ples a to na 1. února 2019. Hrát bude B-Qvintett. Přijdeme vás opět osobně pozvat a neodmítneme žádnou cenu do tomboly.

 

Děkuji našim dětem za jejich celoroční práci, děkuji jejich rodičům a především děkuji jejich vedoucím. Práce s dětmi je velice záslužná činnost a je potřeba ji ze všech sil podporovat.

 

Děti jsou totiž budoucnost další činnosti našeho sboru, která trvá nepřetržitě již 118let.                                                                                                           

Děkuji i soutěžním družstvům mužů i žen za jejich práci ve prospěch sboru. Není to jenom o soutěžích, ale většina z nich se podílí i na všech ostatních akcích, s nimiž jsem vás seznámil.

 

Ještě jednou děkuji OÚ Homole za jejich nemalou podporu v letošním roce a děkuji i vám všem za podporu, kterou nám dáváte.

 

Přeji vám do roku 2019 vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti.

 

Děkuji vám za pozornost.

    

 Zpráva ke stažení zde:  VVH 2018