Historie sboru

Podíváme-li se do kroniky, zjistíme, že důležitým milníkem našeho sboru byl rok 1900.

Dnem 24. 8. 1900 byl založen náš sboru pod názvem “Dobrovolný hasičský sbor Přemysl v Korosekách pro Závraty, Nové Homole, Černodub a Malé Koroseky“.

1902
20. 3. 1902 byla zakoupena stříkačka od firmy Smékal Praha a 6. 7. 1902 byla vysvěcena.
1909
změnil sbor své sídlo z Korosek do Nových Homol a rovněž změnil i své stanovy a nese nový název „ Sbor dobrovolných hasičů Přemysl pro místní obce Nové Homole, Černodub a Koroseky“ se sídlem v Nových Homolích.
1937
23. 4. 1937 zakoupil náš sbor dvouválcovou motorovou stříkačku o výkonu 26ti koňských sil za cenu 15.000 Kč od firmy Stratílek Vysoké Mýto a 12. 9 .1937 byla vysvěcena.
1949
dochází k obnovení divadelní činnosti při našem sboru.
1954
dochází na výroční valné hromadě k výměně větší části sboru (odchází starší členové a nahrazují je mladší). Od tohoto roku je znova založeno družstvo mužů.
1961
je založeno družstvo žen, které se ihned zapojuje do soutěžní činnosti.
1968
přichází pro nás přelomový rok. Družstvo žen začíná dosahovat vynikajících úspěchů.
1969
23. 8. 1969 se v Praze koná celostátní soutěž, kde naše děvčata vyhrávají a na této celostátní soutěži vystupují na nejvyšší stupeň. Za toto vítězství jsme získali hasičské auto značky SAVIEN A30, první Avie v okrese České Budějovice. Toto auto nám slouží do dnes.

Ani v následujících letech náš sbor ve svých aktivitách nepolevuje. Pracuje družstvo žáků, žen i mužů. Pomáháme obci při plnění úkolů, pořádáme kulturní akce, oslavy, plesy, soutěže, udržujeme a obnovujeme požární techniku, jezdíme na hasičské soutěže po celém okrese České Budějovice.

V současné době zaměřujeme svoji pozornost na práci s dětmi. Dětské kolektivy jezdí na soutěže po celém okrese České Budějovice. Jsme zapojeni do celostátní hry „PLAMEN“. Děti mají celoroční činnost a každý pátek cvičení.

I nadále chceme v této naší činnosti pokračovat a vychovávat hasiče k jejich poslání- zachraňovat lidské životy.

Pan Jan Kraman (starosta sboru) napsal do naší kroniky 20. 5. 1910 tento slogan:

„V PAŽÍCH SÍLU, V SRDCI ŽAL, VRHEJME SE NA POŽÁR.“

 

Související obrázky: