Archiv rubriky: Mimo soutěžní aktivity

Den Země

Nové Homole – V sobotu 22. 4. 2023 jsme se u příležitosti projektu „ Den Země“ zúčastnili s mladými hasiči úklidu naší obce. Sešli jsme se u hasičárny, kde jsme vyfasovali pytle na odpad a rukavice dodané obcí. Rozdělili jsme se do několika skupin a pustili se do úklidu obce. Vyšlo nám pěkné počasí, takže to byla i krásná procházka. Děti i dospělí pracovali s velkým nasazením a hlavně děti nám svou pečlivostí udělaly velkou radost. Za svou šikovnost dostaly děti malou odměnu.

Vánoční krmení zvířátek – mladí hasiči NH 2022

Nové Homole – V sobotu 10. prosince jsme se sešli s našimi mladými hasiči po obědě na točně MHD Nových Homolích, odkud jsme pěšky vyrazili k letišti do lesa nazdobit stromky dobrotami pro zvířátka. Děti se sešly v hojném počtu, od nejmladších po nejstarší, přinesly si s sebou jablka, mrkev a tvrdé pečivo, aby mohly lesním zvířátkům zpestřit před Vánoci jídelníček. Cesta nebyla dlouhá, takže jsme byli na místě asi za půl hodinky. Děti i vedoucí se pustili do aranžování nízkých stromků, aby na dobroty zvířátka dosáhla. Protože zásoby byly značné, stromků ozdobených ovocem a pečivem rychle přibývalo. Někteří mladí hasiči si našli čas, aby se trochu pokoulovali, protože nahoře u letiště bylo i trochu sněhu.

Výroční valná hromada mladých hasičů SDH Nové Homole 2022

Nové Homole – Dne 19. 11. 2022 se konala v hospodě Na kopečku v Černém Dubu výroční schůze našich mladých hasičů. Pozváni byli i rodiče našich dětí a přišlo jich opravdu hodně, takže v sále byla kapacita více, než naplněna a jsme rádi za takový zájem a účast. Za vedení SDH Nové Homole přijali pozvání pánové Jiří Červák – starosta SDH, Karel Toman – velitel jednotky obce a Pavel Jodl – člen výboru. Jako milý host přijala pozvání i členka OORM paní Jiřina Gramanová, kterou máme rádi a moc si jí vážíme. A v neposlední řadě přijal pozvání i strosta obce Ing. Pavlíček.