Archiv rubriky: Informace pro občany

Jihočeský hejtman vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

České BudějoviceJihočeský hejtman Martin Kuba vyhlásil s účinností od 13. hodiny v pondělí 28. března období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se zakazuje:

  • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
  • používání pyrotechnických výrobků 
  • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky

Dále se zakazuje na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek)
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret) 
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů 

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

  • les a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje
  • lesopark, park, zahrada a další zeleň
  • souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, nebo plocha zemědělských kultur, které jsou svých charakterem schopny vznícení a přenesení požáru
  • objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo slámy do objemu 4000 m3

Sankce:
Za nesplnění výše uvedených povinností může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle zvláštního právního předpisu.

Zdroj: https://www.kraj-jihocesky.cz

Hejtmanka vyhlásila období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

S účinností od 9.4.2020 od 12:00 hodin do odvolání, bylo vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Během období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru platí zákaz rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně v lese a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje. Stejně tak zákaz platí i pro lesopark, park, zahradu a další zeleň, nebo plochy zemědělských kultur, které jsou svým charakterem schopny vznícení a přenesení požáru.

Více na stránkách JčK : https://www.kraj-jihocesky.cz/hejtmanka-vyhlasila-obdobi-zvyseneho-nebezpeci-vzniku-pozaru-plati-od-942020-od-1200-hodin-do

nebo na stránkách HZS : https://www.hzscr.cz/clanek/hejtmanka-jihoceskeho-kraje-rozhodla-o-vyhlaseni-obdobi-zvyseneho-nebezpeci-vzniku-pozaru.aspx

Potravinová pomoc

Obecní úřad Homole zabezpečil z potravinové banky Jihočeského kraje některé potraviny pro občany naší obce. Obecní úřad dodal seznam osob 70+  a hasičské sbory z Nových Homol, Homol a Černého Dubu dnes tyto potraviny nabalíčkovaly  a rozvezly občanům ve své části obce.

Po telefonické domluvě zajišťujeme i drobné nákupy pro naše starší spoluobčany a budeme v  této činnosti  i nadále pokračovat.

Děkuji všem hasičům. Starosta SDH Nové Homole Červák Jiří

COVID-19

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Vláda ČR VYHLÁSILA dne 12. března 2020 od 14:00h pro území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2.

Vzhledem k dalším opatřením, které postupně nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ČMS usneslo na následujících opatřeních týkajících se soutěží a letních táborů: OPATRENI_SH_CMS_k_1._4._2020_-_akce_SH_CMS

Naše SDH se bude řídit doporučením ústředního orgánu SH ČMS.

Za pochopení děkuje starosta sboru.

materiál ke stažení: materiál_PVČ_COVID-19