COVID-19

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Vláda ČR VYHLÁSILA dne 12. března 2020 od 14:00h pro území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2.

Vzhledem k dalším opatřením, které postupně nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ČMS usneslo na následujících opatřeních týkajících se soutěží a letních táborů: OPATRENI_SH_CMS_k_1._4._2020_-_akce_SH_CMS

Naše SDH se bude řídit doporučením ústředního orgánu SH ČMS.

Za pochopení děkuje starosta sboru.

materiál ke stažení: materiál_PVČ_COVID-19

Související obrázky: