Velikonoční zdobení návsi 2023

Již třetí rok po sobě hasiči z Nových Homol organizují velikonoční zdobení břízek a zajíčků na návsích jednotlivých částí obce Homole pro připomenutí významných křesťanských svátků, připomenutí přicházejícího jara a pro rozveselení obyvatel obce Homole.

Porazil se máj, nařezala se kola na těla a hlavičky, nařezaly se uši zajíčkům, vše se v hasičárně opracovalo, smontovalo a připravilo se celkem 100 ks zajíčků.

Připravily se mladé břízky, zabudovaly do předem určených míst na jednotlivých návsích a potom 1.4.2023 přišly ke slovu děti, chopily se štětců a barev a každý si namaloval svého velikonočního zajíčka. Někdy se připojili i rodiče.

Jak vidíte na fotkách, celá společná akce se pět povedla.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu výzdoby návsí, dospělým, vedoucím mladých hasičů, dětem a obecnímu úřadu, který celou akci financoval.

Červák Jiří

 

 

 

Související obrázky: