Odborná příprava JDSHO Homole

Nové Homole –  V sobotu 11.2.2023 se ve školící místnosti hasičské zbrojnice v Nových Homolích uskutečnila odborná příprava všech tří jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Homole (JSDHO Homole, Nové Homole, Černý Dub).

   Odborná příprava se konala na téma „Používání radiostanic ke spojení s OPISem“ (operační  a informační středisko HZS). Odbornou přípravu zorganizoval velitel jednotky SDH Nové Homole p. Toman Karel a přednášející byl člen jednotky SDH Nové Homole a profesionální hasič „ DP Praha“ p. Homolka Tomáš.

   Přítomní členové jednotky byli  v teoretické části seznámení s tím, k čemu vůbec spojovací technika slouží, její rozsah a dosah, její oprávněné používání podle zákona o PO při zdolávání mimořádných událostí, s volacími znaky a jejich používání.

   Po skončení teoretické části a po zodpovězení dotazů jsme přešli do garáže k praktické části.

   Ze stacionární radiostanice, která je v zásahovém vozidle Ford Transit SDH Nové Homole, bylo provedeno zkušební  spojení  s operačním a informačním střediskem (OPIS) v Českých Budějovicích.

  • Celková délka odborné přípravy byla cca 2,5hodiny.                                                                  Text,foto: Červák Jiří

 

Související obrázky: