Jak se chovat při požáru

Víte, že největší nebezpečí Vám nehrozí od plamenů ale od kouře? Proto když zpozorujete kouř, zamezte jeho šíření zavřením a utěsněním dveří, zejména u podlahy. Při opouštění prostoru kde hoří, než otevřete dveře, vyzkoušejte, nejsou-li horké (zkuste na dotek plochu dveří a kliku) a v případě, že ano tak je nikdy neotevírejte. Zůstaňte v místnosti nejlépe pod oknem.

 • Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ“.
 • Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
 • Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112.
 • Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie.

Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří

 • Vezměte s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze).
 • Vytvořte si roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte namočený kabát či deku přes hlavu.
 • Při odchodu z hořícího objektu se pohybujte co nejblíže u země.
 • Nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory.
 • Nemůžete-li již opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla.
 • Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata; pokud ano, pokuste se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatujte, kde se nacházejí a řekněte to následně záchranářům.
 • Shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor.

Jaké hasicí přístroje a k čemu je použít

Hasicí přístroje jsou určené k hašení začínajícího požáru a podle druhu hasiva je dělíme na:

 • Vodní – použít na papír, dřevo a další pevné hořlavé látky (NIKDY na elektřinu, oleje).
 • Práškový – je universální (elektřina, domácí spotřebiče, oleje, plyny, pevné látky).
 • Pěnový – použít na benzín, naftu, olej (NIKDY na elektřinu, domácí spotřebiče).
 • Sněhový – použít na elektřinu, jemnou mechaniku.
 • Halotronový – použít na hašení auta, elektřiny, domácích spotřebičů, archívů.

Ve vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC.

Předcházení požáru

 • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů.
 • Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky.
 • Mějte vždy volné, případně označené, únikové cesty.

Vznikne-li požár, snažte se jej okamžitě uhasit nebo zamezit jeho rozšíření.

Zdroj: https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pozary/co-delat-pri-pozaru.html

Související obrázky: