Požární útok v poločase

Hasičský sbor Nové Homole na okrese České Budějovice byl založen jako „Dobrovolný hasičský sbor Přemysl v Korosekách pro Závraty, Nové Homole, Černodub a Malé Koroseky „ dne 24. srpna 1900. O dva roky později byla pořízena hasičská stříkačka Smékal. V roce 1961 bylo založeno soutěžní družstvo žen, které o osm let později na celostátní soutěži v Praze zvítězilo. Odměnou bylo hasičské vozidlo Savien A30, které hasičům slouží dodnes.

Hasiči se výraznou měrou věnují výchově mladých hasičů, sportovním soutěžím, organizují nebo se podílejí na kulturních a společenských akcích v obci. Sbor a jednotka má celkem 158 členů a čtyři soutěžní družstva dětí a jeden tým smíšeného dorostu, čtyři děti v přípravce, což je v součtu úctyhodných 67 mladých hasičů. „Jsou u nás zapojeny děti také z Homol, Černého Dubu a dokonce Českých Budějovic, jsme zapojeni ve hře Plamen , startujeme v dalších soutěžích. Letos by mělo být dvacet startů, nechybí účast v Českobudějovickém dvojboji,“ uvedl Jiří Červák, starosta sboru. Hlavním vedoucím mládeže je Milan Fessl. Protože dětí je opravdu hodně, musí být dostatek vedoucích. Jsou jimi i Alena Lieblová, Petra Jakešová a Jolana Červáková, Jiří Janoušek a tři Josefové -, Fessl, Koblic a Lejsek.

Vloni na obvodovém kole Plamenu starší žáci obsadili šesté místo, mladší oddíly páté, sedmé a dvanácté. Obdobně dobře si vedli na podzimním kole, brali jedno čtvrté a dvě šestá místa, bodují v seriálu Českobudějovický dvojboj. Plní odznaky odborností, zúčastnili se školení zdravovědy. „Ukázky své činnosti předvedli u velkého obchodního centra, navštívili zoologickou zahradu v Hrádečku u Jindřichova Hradce. Dokonce dělali doprovod fotbalistům Dynama České Budějovice na hrací plochu a o poločasu divákům předvedli požární útok. Často mladí hasiči předvedou svou činnost na výročích sborů,“ upřesnil starosta sboru.

Vloni byli na letním soustředění a obdobné je čeká letos. Protože je v Nových Homolích velký počet mladých hasičů, dopravují se na soutěže a letní soustředění autobusem díky finanční pomoci Obecního úřadu. Výrazně v práci s mládeží pomohly dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Tak jak odrůstají mladí hasiči, nejeden plynule přechází do soutěžních týmů mužů a žen. Nejenže soutěží, pořádají v Nových Homolích také každoročně klání Velké ceny České Budějovice a připravijí kvalitní zázemí pro všechna soutěžící družstva. Připravují Dvojboj mladých hasičů. Kromě trénování startují na soutěžích, tým mužů a žen startovaly na Homolském Firemanovi, odkud si shodně odvezly vítězství, a nechyběli na řadě dalších klání, nenechají si ujít seriál Velké ceny Českých Budějovic a mnohé další zajímavé soutěže. Zúčastnili se Benefičního dětského dne, výtěžkem přispějí na letní tábor pro děti se svalovou atrofií, obdobně jako z pravidelného sběru železného šrotu.

Ve výčtu dalších akcí nechybí pravidelný výstup na Kluk nebo hasičský ples, podílí se na Loučení s prázdninami, kontrolují hydranty po vesnici, připravují besedy s důchodci a dětmi,  staví májku, v obci uklízí různá zákoutí. Při rozsvěcení vánočního stromu zajišťují hudební vystoupení mladých hasičů. Hasiči si pochvalují vzájemně dobou spolupráci s vedením obce, které je v aktivitách podporuje.

Kromě téměř padesátileté Avie 30 má jednotka nové dopravní vozidlo Ford Tranzit. Jsou jednotkou předurčenou pro ochranu obyvatelstva. Členové jednotky absolvovali školení na téma povodní, první pomocí, cvičně stavěli protipovodňové hráze na českobudějovické náplavce. Krajský úřad Jihočeského kraje podporuje hasiče a z přidělených grantů si mimo jiné mohla jednotka pořídit např. nové hadice, oblek a kuklu proti bodavému hmyzu, sadu nových savic. Z těchto dotací si sbor v letošním roce pořídí pro mladé hasče i nové překážky pro hasičský sport. S láskou pečují o hasičskou stříkačku Stratílek z roku 1937, občas s ní vyjedou za hranice obce. Letos nechyběli na celostátním setkání „Stratílkovců“ ve Vysokém Mýtě.

-zdroj:Hasičské noviny

Související obrázky: