Letní soustředění Míreč 2019

Letošní ročník letního soustředění mladých hasičů proběhl úspěšně ve dnech 27. 6. – 3.8 2019 za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci programu Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT. Do rekreačního zařízení Míreč i zpět domů nás pohodlně dopravil autobus, který byl financován z prostředků obecního úřadu Homole.

Každý den se nejen děti, ale i vedoucí protáhli na ranní rozcvičce, po snídani už následovaly tréninky požárního útoku, běh štafet, střelby ze vzduchovky, zdravovědy a dalších disciplín v rámci hry Plamen. Děti si také vyzkoušely noční požární útok. Během soustředění nás navštívili příslušníci PČR a děti tak mohly vidět výcvik policejních psů. Kromě tréninků si děti užily spousty volných aktivit, jako byla jízda na koni, koupání v bazénu a míčové hry. Své taneční kreace předvedli na dětské diskotéce a nechyběl ani táborák a opékání buřtů. Při tvořivé dílně si děti vyrobily zvířátka z rukavic, přívěšky z korkových zátek a kreslily na dřevěné plakety. Všichni si celý týden užili a děti nasbíraly spousty vědomostí i zážitků.

Děkujeme všem, kteří se na akci finančně podíleli a zejména našim vedoucím a dobrovolníkům, kteří obětovali svou dovolenou a připravili dětem skvělý program.

-foto: S.Dánová, M. Fessl,P.Jakešová,

[