Odborná příprava preventistů požární ochrany

České Budějovice – V sobotu dne 22. února 2020 se v prostorách multimediální učebny HZS Jihočeského kraje HZ uskutečnila pravidelná odborná příprava preventistů požární ochrany v rámci okresu České Budějovice.

Odbornou přípravu pravidelně pořádá Odborná rada prevence okresního SH ČMS České Budějovice (OORP) ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, úsekem prevence a civilní nouzové připravenosti.  Účelem této odborné přípravy je vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů (SDH) a zástupců obcí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

SDH se při své činnosti podílí např. na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti a spolupracují s obcemi při plnění jejich úkolů. Jednou z povinností obce, danou zákonem o požární ochraně, je zpracování stanovené dokumentace požární ochrany obce, zřízení ohlašovny požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a organizování preventivně výchovné činnosti. Dále obec plní povinnosti dané zákonem o požární ochraně jako právnická osoba. Odborná příprava preventistů je zaměřena převážně na tyto oblasti.

Členové SDH na závěr odborné přípravy mohou získat odznak odbornosti SH ČMS referenta prevence a výchovné činnosti SDH (Preventista sboru III. a II. stupně). Preventista sboru je dle čl. 77 Stanov SH ČMS (v aktuálním znění) členem výboru sboru a na tuto činnost (zejména čl. 74, odst. 1 výše uvedených stanov) je v rámci odborné přípravy připravován.

Odborná příprava je realizována v 5. letém cyklu, kdy jsou každoročně představována jednotlivá témata z požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Obsahem letošního ročníku bylo poskytování první pomoci, seznámení s aktuálními nařízením kraje v oblasti požární ochrany a IZS a seznámení s jednotlivými mimořádnými událostmi a jejich řešením. Následně byly představeny novinky v požární ochraně za rok 2019. Na závěr byly účastníkům odborné přípravy poskytnuty materiály k dalšímu vzdělávání a k provádění preventivně výchovné činnosti.

Odborná příprava byla ukončena v 17:00 hod. vyhodnocením testů. Zúčastnilo se jí 14 členů z SDH okresu České Budějovice. Odbornost preventista SH ČMS III. stupně získalo celkem 6 účastníků. Ostatní svou účastí pouze prodlužovali již získanou odbornost z předchozích let.

Odbornou přípravu lektorsky a logisticky zajišťovali:

plk. Ing. Jana Neškodná, HZS Jihočeského kraje, SDH Nové Homole

Mgr. Petr Svoboda, MUC. Jana Mikulášová, SDH Jankov

Ing. Ladislav Karda, SDH Borovany

 

V rámci naší obce se odborné přípravy zúčastnili za SDH Nové Homole p. Jiří Červák a za SDH Homole p. Josef Lejsek a p. Tomáš Rusín.

Děkujeme všem přítomným za jejich účast a za přípravu na toto vzdělávání.

Vedoucí OORP  Jiří Červák

 

Související obrázky: