Výlet Mladých hasičů do Zoo Praha

Dne 20.6.2020 se Mladí hasiči SDH Nové Homole zúčastnili výletu do Zoo
Praha. Vyjeli jsme brzy ráno v počtu 38 dětí a 8 vedoucích. Do Prahy jsme
přijeli za deště, ale nám to nevadilo byli jsme řádně připraveni na nevlídné
počasí. Prohlídku jsme zahájili v dolní části ZOO a potom se vrátili zpět na
komentované krmení lachtanů. Převedený program byl pestrý, lachtani šikovní
a i v deštivém počasí byly děti nadšené, jásaly, tkeskaly. I vedoucím se
představení lachtanů moc líbilo. Poté jsme se vydali do horní části ZOO, kde
se děti nejvíce zajímaly o žirafy a slony. Během prohlídky děti průběžně
svačily a pily tak, jak potřebovaly a měly chuť a žízeň. Od výběhu slonů
jsme se vydali zpět na cestu k východu ze ZOO, děti už měli v nohách 8 km a
začala se na nich projevovat únava. Než jsme vyšli ze ZOO, udělali jsme
poslední přestávku, kde se ještě děti posilnily a občerstvily. Také. měly
možnost zakoupit si suvenýry a utratit poslední penízky. Po sedmihodinové
prohlídce jsme měli v nohách téměř 11 km. Navštívili jsme mnoho expozic,
výběhů a pavilonů, kde měly deti možnost vidět nespočetné množství zvířat,
živočichů a naučných stezek. Unaveni jsme 17:00 hod vyrazili z Prahy zpět
domů. Obě cesty autobusem proběhly v pořádku a děkujeme řidiči panu Henczemu
a jeho paní, za bezpečnou a příjemnou jízdu. Zároveň bychom za vedoucí
chtěli pochválit všechny děti, že tak náročnou a dlouhou prohlídku, i v
nepříznivém počasí v pořádku a bez úrazu zvládly. Byly moc šikovné a všichni
jsme si výlet krásně užili. Za tým vedoucích Petra Jakešová