Rozsvícení vánočního stromku v Nových Homolích

Nové Homole – Dne 26. 11. 2022 jsme se s našimi mladými hasiči zúčastnili rozsvícení Vánočního stromku na točně MHD v Nových Homolích. Akci pořádalo, jako každoročně, SDH Nové Homole a naše hasičské děti u rozsvícení vánočního stromku přišly zpívat koledy. Stalo se tradicí, že naši mladí hasiči zpívají koledy, které si nacvičí během listopadových tréningů v hasičárně. Začátek byl stanoven na 17:00 hodin a na točně MHD, kde se sešli převážně místní občané a také rodiče našich hasičských dětí. Jako první přivítal přítomné starosta SDH Nové Homole pan Jiří Červák a poté i starosta obce Homole pan Ing. Miroslav Pavlíček. Poté se rozsvítil vánoční stromek, který je letos nově nazdobený. Po rozsvícený stromku začali naše hasičské děti zpívat koledy. Po ukončení zpívání rozdali děti vánoční přáníčka, které samy vyráběli.  Místní občané se přišli podívat , poslechnout koledy , dát si vánoční punč a něco sladkého na zub. Vánoční atmosféra byla dobrá. Ozvučení připravil Milan Fessl ml., za které je potřeba poděkovat.
Akce se vydařila, naše hasičské děti byly moc šikovné, a hlavně díky nim byla navozena vánoční atmosféra. Děti po zpívání měly připravený teplý dětský punč, na kterým se zahřály.

Děkujeme obci Homole za nakoupení nového osvětlení, našim chlapům za ozdobení a přípravu punče, děvčatům za upečení sladkostí, rodině Neubauerů za půjčení plošiny a uvaření dětského punče.

Text- Petra Jakešová

Související obrázky: