Oslava 115 let sboru

Nové Homole – 12. 9. 2015 jsme společně oslavili 115. výročí založení našeho sboru. Oslava začala ve 13:oo hod. vítáním hostů čestnou stráží před hasičskou zbrojnicí. Přivítali jsme mimo jiné starostu okresního a krajského sdružení hasičů ČMS pana Jiřího Žižku, bývalého starostu hasičů pana Václava Žižku, ředitele HZS jihočeského kraje pana plukovníka Lubomíra Bureše s manželkou, starostku naší obce paní Heřmánkovou, senátora parlamentu české republiky pana Jana Zahradníka.

Velikou radost jsme měli z toho, že pozvání přijalo všech 10 našich žen, které v roce 1969 vyhrály naši hasičskou Avii.                   

Rovněž jsme přivítali pozvané zástupce sousedních sborů a to: Černý Dub, Homole, Planou, Vrábči, Koroseky, Jamné, Boršov, Zahorčice a starostu sboru z Chlumce pana Jaroslava Chytráčka.  Po slavnostním přivítání a zapsání do kroniky jsme se seřadili a pochodem šli k památníku padlých z 1. a 2. světové války a pánové Neubauer František a Peterka Pavel položili věnec. Po zahrání hymny a smutečního marše jsme se pochodem odebrali na fotbalové hřiště, kde byl krátký proslov k založení a práci našeho sboru, předali jsme pamětní plakety a upomínkové stužky na slavnostní prapory jednotlivých sborů.

Poté následovala volná zábava ve stanu a na hřišti ukázky požárního útoku v podání našich mužů, žen a dětí.

 

Související obrázky: