Varovné signály

Sirény jsou zařízení, jejichž úkolem je co nejrychleji varovat obyvatelstvo před hrozícím nebo již nastalým nebezpečím.

DRUHY SIGNÁLŮ

Všeobecná výstraha

Tento signál může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu.

ukázka:

Signál „Všeobecná výstraha“ je kolísavý tón po dobu 140 sekund („vlnovka“) a může zaznít 3x po sobě. U „mluvících“ sirén následuje informace o charakteru ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové vlny“, v každém případě příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie nebo hasičů nebo také může zaznít v televizi a rádiu.

Zkouška sirén

Tento signál uslyšíte nejčastěji, a to zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte „svoji“ sirénu v místě vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům.

ukázka:

Signál „Zkouška sirén“ je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. U „mluvících“ sirén a některých obecních rozhlasů je doplněn informací „Zkouška sirén“. Zkouška sirén není varovným signálem!

Požární poplach

Tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah.

ukázka:

Signál „Požární poplach“ je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve vašem bezprostředním okolí. Pokud vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni.

DOPORUČENÁ ČINNOST PO ODEZNĚNÍ „VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“
1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se při zemi).
 • Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech nejbližší vhodné budovy.
2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
 • V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě megafony záchranářských vozidel.
Výše uvedené pokyny jsou mírně odlišné, pokud se jedná o povodně. Blíže v chystaném samostatném článku.
OBECNÉ ZÁSADY PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ
V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou  záchranným složkám při zásahu:
 • RESPEKTUJETE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy)
 • NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci
 • POMÁHEJTE  dle možností sousedům a lidem ve svém okolí
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek
 • UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy

Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/sireny.aspx

Související obrázky: