První setkání mladých hasičů v roce 2019

Letošní soutěžní sezónu jsme zahájili 22. 2. 2019 prvním setkáním mladých hasičů v Mateřském centru v Nových Homolích.

Vedoucí přivítali nové členy, seznámili svá družstva s termíny plánovaných soutěží a dalším programem letošního roku. Mladí hasiči se na pravidelných schůzkách, které se konají každý pátek, učí potřebným dovednostem a znalostem v oblasti požární techniky, hasiv a uzlování. Trénují na sérii soutěží Českobudějovický dvojboj. Součástí přípravy mladých hasičů je i zdravověda, zásady poskytnutí první pomoci a znalosti topografických značek.  V závěru  schůzky pak od svých svěřenců vybrali obrázky, se kterými se děti zapojily do soutěže „Požární ochrana očima dětí“.

Související obrázky: