Odborná příprava preventistů požární ochrany

V sobotu 16.2.2019 se v prostorách multimediální učebny HZS Jihočeského kraje HZuskutečnila pravidelná odborná příprava preventistů požární ochrany v rámci okresu České Budějovice.

Odbornou přípravu již tradičně pořádá Okresní odborná rada prevence (OORP) spolu s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, úsekem prevence a civilní nouzové připravenosti, za účelem získání a prodloužení odznaků odbornosti SH ČMS referentů prevence a výchovné činnosti SDH a prohlubování znalostí jednotlivých preventistů sborů. Odborná příprava je nabízena nejen SDH, ale i obcím v rámci vzájemné spolupráce.

Preventista sboru je dle čl. 77 Stanov SH ČMS (v aktuálním znění) členem výboru sboru a na tuto činnost (zejména čl. 74, odst. 1 výše uvedených stanov) je v rámci odborné přípravy připravován.

Sbory dobrovolných hasičů se při své činnosti podílí na předcházení požárů a spolupracují s obcemi při plnění jejich úkolů. Jednou z povinností obce danou zákonem o požární ochraně je zpracování dokumentace požární ochrany obce a preventivně výchovná činnost, proto je příprava preventistů zaměřena zejména na tuto oblast.

Odborná příprava byla zahájena v 8:30 hod. přednáškou k preventivně výchovné činnosti a ukončena v 16: 30 hod. vyhodnocením testů. Zúčastnilo se jí 23 členů SDH, přičemž 1 účastník byl vyslán obcí (Městem Lišov). Odbornost preventista SH ČMS III. stupně získalo celkem 16 účastníků a 4 účastníci získali odbornost preventista SH ČMS II. stupně. Ostatní svou účastí pouze prodlužovali již získanou odbornost z předchozích let.

Odbornou přípravu lektorsky a logisticky zajišťovali:

plk. Ing. Jana Neškodná z HZS Jihočeského kraje

por. Mgr. Lenka Valachová z HZS Jihočeského kraje

Ing. Ladislav Karda z SDH Borovany

V rámci naší obce se odborné přípravy zúčastnili za SDH Nové Homole p. Jiří Červák a za  SDH Homole Ing. Josef Lejsek.

Děkujeme všem přítomným za jejich účast a za přípravu na toto vzdělávání.

Vedoucí OORP  Jiří Červák;