Školení zdravovovědy

V pátek 15. 3. 2019 proběhlo v Mateřské centru pravidelné školení zdravovědy pro členy jednotek obce Homole. Zúčastnili se členové sboru z Homol, Nových Homolích a Černého Dubu. Přítomni byli také naši starší žáci, další členové sborů. Školení probíhalo pod vedení zkušené lektorky paní Radky Krygarové, která se již více jak dvacet let s velkým nasazením věnuje práci na záchranné službě a zároveň je lektorkou Vzdělávacího a výcvikového střediska. Aktivně se zapojuje do vzdělávání laické veřejnosti, zvláště pak dětí, v poskytování první pomoci.

Školení hasiči měli možnost vyzkoušet si poskytnutí první pomoci v různých krizových situací. Dále nás upozornila na aplikaci pro chytré telefony typu Záchranka, do které si lze nahrát nejen údaje o svém zdraví, ale také dokáže instruovat PP, či sdělit polohu kde se přesně nacházíte, kde je nejbližší pohotovost, stanice horské služby, lékárna, zubní pohotovost, krajská záchranná služba nebo automatizovaný externí defibrilátor. Toto školení prověřilo a zdokonalilo dovednosti členů jednotek obce.

                                                                                        Text,foto: L.Rynešová