Školení vedoucích malých hasičů – Velké Skaliny

Ve dnech 6. a 7. 4. proběhlo ve Velkých Skalinách na Českokrumlovsku školení vedoucích a rozhodčích mládeže. Za vedoucí dětí při SDH Nové Homole se tohoto školení zúčastnili Petra Jakešová, Josef Koblic, Jiří Janoušek, Josef Lejsek a dorostenky Miluška Pašková a Simča Dánová.

Celé školení bylo ze strany školitelů velmi dobře připraveno, kdy se skládalo z větší části z praktických cvičení, menší část byla teoretická. V sobotu byly procvičovány a vysvětleny všechny disciplíny hry Plamen. Vedoucí i rozhodčí si společně vyzkoušeli všechny druhy štafet, zdravovědu, ZPV a na požárním útoku byli seznámeni s požární stříkačkou Tohatsu.  Rovněž byla vysvětlena i problematika a pravidla soutěží dorostu. Školení bylo zakončeno v neděli odpoledne vědomostním testem, který všichni úspěšně zvládli.  

Školení bylo ze strany vedoucích dětí SDH Nové Homole velmi kladně hodnoceno, dráhy a cvičiště byly kvalitně připraveny a přístup školitelů byl velmi vstřícný. Získané poznatky a zkušenosti budou určitě přínosem při cvičení s našimi malými hasiči.

                                     Text: Josef Koblic, Foto: Petra Jakešová, Josef Lejsek