Sběr kovového šrotu

V pátek 14. 4. 2019 proběhl sběr kovového šrotu v Nových Homolích.

Děkujeme spoluobčanům za spolupráci na této akci a zúčastněným hasičům za dobře odvedenou práci.