Setkání po 50ti letech od vítězství

Šindlovy Dvory Dne 22. 11. 2019 jsme uskutečnili setkání družstva žen našeho sboru, které 23. 8. 1969 vyhrály Národní finále ČSPO v Praze a za toto vítězství získaly darem od tehdejšího Okresního národního výboru požární vozidlo značky AVIA  A30. Byla to první Avie v okresu České Budějovice.

Na tomto setkáni po 50ti letech bylo přítomno všech deset žen z vítězného družstva, byl přítomen starosta obce pan Ing. Jan Loukotka, za okresní sdružení jeho starosta pan Mgr. Jiří Žižka, za SDH Nové Homole starosta sboru pan Jiří Červák, velitel sboru pan Karel Toman, vedoucí obvodu pan Pavel Jodl a velice vzácný host pan František Havlíček z Krasejovky.

Náš sbor uspořádal toto setkání, jako poděkování za tehdejší vítězství a tím získání v té době i velice moderního vozidla.

Pan Havlíček byl spolu s tehdejšími vedoucími družstva žen panem Pavlem Peterkou a panem Jaroslavem Jodlem s děvčaty v Praze.

Ženy samozřejmě s panem Havlíčkem začaly vzpomínat a vyprávět, jak to tehdy bylo, co se v Praze dělo, jak probíhala příprava na soutěž a i soutěž samotná. Vzpomínaly i jak těžké bylo týdenní soustředění před odjezdem do Prahy.

Tehdejší soutěžení bylo velice podobné dnešní soutěži CTIF.

Přišlo na řadu i focení s AVIÍ, která je pořád zařazena ve výjezdu naší jednotky.

Myslíme si, že toto setkání bylo velice pěkné, byla velice dobrá nálada, ženy si zavzpomínaly a popovídaly si i o tom, co dělají nyní. Od našeho sboru dostali všichni přítomní i upomínkovou skleněnou plaketu a pamětní list.

                                                                                   text: J. Červák; foto: L.Rynešová

Související obrázky: