Dětská výroční valná hromada

V sobotu 13.11.2021 se konala Dětská výroční valná hromada, která začala v 15 hodin v sále v Černém Dubu. Výročky se zúčastnili někteří členové výboru, a to Luděk Neubauer, Jiří Holub, Karel Toman a samozřejmě starosta sboru Jiří Červák. Z okresu k nám zavítala Maruška Kolářová. A též přišel starosta obce pan Loukotka.

Rodiče nám připravili drobné občerstvení a za to jim tímto děkujeme.

Miluška Pašková a Simča Dánová nám přečetly zprávu o celoroční činnosti. Přípravka a mladší žáci nám předvedli své scénky, které si připravili a poté se staršími zazpívali písničku Hasičský rock. Milan Fessl ml. připravil sestřih videí a fotografií z naší celoroční práce. Toto video se promítalo na velké plátno v sále v Černém Dubu.

Video můžete shlédnout na stránkách SDH Nové Homole https://hasicinovehomole.cz/ anebo na https://www.youtube.com/watch?v=y3c-XtW4XAM&t=7s&ab_channel=SDHNov%C3%A9Homole

Na závěr dětem byli předány ceny za jejich práci a následovala volná zábava.

 

                                                                                                                                  Za kolektiv vedoucích Milan Fessl st.

Související obrázky: