Archiv

Výroční valná hromada mladých hasičů SDH Nové Homole 2022

Nové Homole – Dne 19. 11. 2022 se konala v hospodě Na kopečku v Černém Dubu výroční schůze našich mladých hasičů. Pozváni byli i rodiče našich dětí a přišlo jich opravdu hodně, takže v sále byla kapacita více, než naplněna a jsme rádi za takový zájem a účast. Za vedení SDH Nové Homole přijali pozvání pánové Jiří Červák – starosta SDH, Karel Toman – velitel jednotky obce a Pavel Jodl – člen výboru. Jako milý host přijala pozvání i členka OORM paní Jiřina Gramanová, kterou máme rádi a moc si jí vážíme. A v neposlední řadě přijal pozvání i strosta obce Ing. Pavlíček.