Výroční valná hromada mladých hasičů SDH Nové Homole 2022

Nové Homole – Dne 19. 11. 2022 se konala v hospodě Na kopečku v Černém Dubu výroční schůze našich mladých hasičů. Pozváni byli i rodiče našich dětí a přišlo jich opravdu hodně, takže v sále byla kapacita více, než naplněna a jsme rádi za takový zájem a účast. Za vedení SDH Nové Homole přijali pozvání pánové Jiří Červák – starosta SDH, Karel Toman – velitel jednotky obce a Pavel Jodl – člen výboru. Jako milý host přijala pozvání i členka OORM paní Jiřina Gramanová, kterou máme rádi a moc si jí vážíme. A v neposlední řadě přijal pozvání i strosta obce Ing. Pavlíček.            Program zahájil pan Jiří Červák, kdy všechny přítomné přivítal a poté už se přešlo k vlastnímu programu. Nejprve předvedli rodičům svůj program naši nejmenší, kteří zvolili pěknou taneční píseň o raketě. Poté zatančili naši starší, kteří měli připravené umělecké synchronní taneční vystoupení v kostýmech. Poslední společnou ukázku pak měli oba týmy mladších – požární útok seniorů po 60 letech hasičiny. Všechna tři vystoupení byla krásná a děti sklidily od všech diváků zasloužený potlesk. Na závěr kuturního programu pak ještě děti společně zazpívaly naši oblíbenou Píseň Svatého Floriána. Jsou to šikulky.

            Po krátké přestávce pokračoval program oficiální částí, kdy byly děti oceněny za jejich celoroční aktivní činnost ve sboru. Byly jim předány  medaile, drobné dárky a také pamětní list s poděkováním. Dětem, které přišly do sboru až na druhou polovinu sezóny, byly také předány medaile a tašky s drobnými dárečky. Všechny si je svou činností zasloužily. Následovalo ocenění vedoucích mladých hasičů, kterého se ujali členové výboru SDH Nové Homole a paní Jiřina Gramanová. Děkujeme. A protože i vedení sboru a náš vzácný host si poděkování zasloužili, předali jim ocenění, jako poděkování za jejich činnost pro naše děti, pro změnu zase vedoucí kolektivů našich dětí. Ještě jednou děkujeme.

            Tím byla oficiální část akce ukončena a pokračovalo se volnou zábavou v neformálním duchu a občerstvením pro všechny přítomné. Věříme, že si naše děti i všichni zúčastnění, tohle setkání užili a byli mezi námi rádi.

            Je třeba poděkovat za krásně zpracovaný fotofilm, který vytvořil Milan Fessl mladší a také za přípravu ozvučení celé akce jak jemu, tak i hlavnímu vedoucímu Milanovi Fesslovi staršímu. Díky kluci

            Závěrem chceme ještě poděkovat všem, kteří ochotně přinesli pro děti i občerstvení z vlastních zdrojů a akci zpestřili a zpříjemnili. Díky moc.

 

Za tým vedoucích Josef Koblic        

 

Související obrázky: