ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU V NOVÝCH HOMOLÍCH

Nové Homole-Dne 27. 11. 2021 jsme se s našimi mladými hasiči zúčastnili rozsvícení Vánočního stromku na točně MHD v Nových Homolích. Akci pořádalo, jako každoročně, SDH Nové Homole a naše hasičské děti u rozsvícení stromku nesměly chybět. Stalo se tradicí, že mladí hasiči si nacvičí písně s vánoční tématikou a u stromečku je pak všem zúčastněným zazpívají. Sešli se zde družstva starších, mladších i přípravka.
Začátek byl stanoven na 17:00 hodin a na točně se sešli převážně místní občané a také rodiče našich hasičských dětí. Jako první přivítal přítomné starosta SDH Nové Homole pan Jiří Červák a poté i starosta obce Homole pan Ing. Jan Loukotka. Naše děti už byly připravené, Vánoční stromek byl rozsvícen, a za ozvučení, o které se postaral Milan Fessl mladší, mladí hasiči krásně zazpívali jak koledy, tak i moderní písně na vánoční téma. Součástí programu dětí bylo i vystoupení Štěpána Pražáka na housle a Anežky Tondlové s flétnou. Zpívání ještě doplnili Tři Králové, v podání Pepči Lejska, Anežky Tondlové a Míši Stejskalové. Nálada byla příjemná, zúčastnění naslouchali a poté děti odměnili zaslouženým potleskem.
Akce se vydařila, naše hasičské děti byly moc šikovné a hlavně díky nim byla navozena vánoční nálada. Děkujeme.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za přípravu zázemí, zajištění občerstvení a uvaření Vánočního nealkoholického punče Petře Jakešové, Karlu Tomanovi, Jiřímu Červákovi ml., rodině Neubaurerů, dále za aparaturu a ozvučení Milanovi Fesslovi ml., a také všem přítomným hostům a divákům.
Přejeme Vám všem krásné a klidné prožití Vánočních svátků, rodinnou pohodu, bohatého Ježíška a hlavně pevné zdraví.

Tým vedoucích mladých hasičů SDH N. Homole,Foto:L.Rynesova