NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE V NOVÝCH HOMOLÍCH.

Nové Homole – Dne 10.9.2022 byla slavnostně JSDHO Homole – Nové Homole předána k užívání nová hasičská zbrojnice.

Obec Homole a její místní část Nové Homole leží v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji.

Samotná myšlenka výstavby nové zbrojnice se zrodila v hlavách hasičů někdy před 20 lety.

Co vedlo hasiče k tomu, že chtěli novou zbrojnici?  

„Část staré hasičské zbrojnice“ – její garáž – pochází z 60. let minulého století a novější část – klubovna – byla přestavěna v roce 1962.

Do garáže se vešla pouze Avie a kolem ní se již skoro nedalo projít. Pokud člověk něco potřeboval v zadní části, musel vyjet s Avií ven a pak se do zadní části dostal. Nebyla zde voda a tudíž ani záchod. No jak to na vesnici bývá, začaly nám postupně docházet děti do kroužku mladých hasičů. Protože jich neustále přibývalo a jednotka obce dostávala nové vybavení k zásahu, začala být hasičárna malá“.

Proto jsme žádali obec Homole o pomoc při řešení této otázky.

Před každými volbami nám obec slibovala, že to vyřeší a po volbách se nic nedělo.

Až před čtyřmi lety s nástupem nového starosty pana Ing. Jana Loukotky se začaly ledy hýbat.

Naši žádost o výstavbu nové hasičské zbrojnice zastupitelstvo obce podpořilo. Za naší vydatné pomoci starosta obce zpracoval žádost o dotaci a podal ji na HZS Jihočeského kraje. První i druhý rok byla žádost zamítnuta. Přesto jsme věřili při další žádosti v úspěch a obec si nechala vypracovat projekt i s prováděcí dokumentací a rozpočtem. A třetí žádost byla kladně přijata a podpořena. Naši žádost podpořilo i GŘ HZS ČR a odsouhlasilo nám dotaci v maximální možné výši to je 4 000 000,-Kč. S tím ruku v ruce šla dotace i Jihočeského krajského úřadu a to v celkové částce 3 500 000,-Kč. Tudíž celková dotace byla 7 500 000,-Kč. Celkový rozpočet byl 13 500 000,-Kč, ale skutečná částka byla 16 000 000,-Kč.

Okamžitě po získání dotace obec vypsala výběrové řízení, které vyhrála firma HORA s.r.o. a mohlo se začít stavět.

Samotná výstavba započala v polovině měsíce října 2021 a dokončena byla koncem června 2022.

Samozřejmě že to neprobíhalo hladce. Vyskytly se problémy jak v projektové dokumentaci tak hlavně v rozpočtové části projektu. Ale vše jsme společnými silami zvládli včas. 

JSDHO získala moderní hasičskou zbrojnici se dvěma stáními, s kompletním sociálním zázemím jak v dolní části, tak i v patře, školící místnost i se zázemím školící místnosti, dílnu a opravy, kvalitní šatnu, kuchyňku, kancelář velitele a sklad pro potřeby ochrany obyvatelstva.

Samotné slavnostní otevření začalo od 13.00 hodin vítáním hostů u staré hasičské zbrojnice. Pozvání přijali senátor pan Ing. Tomáš Jirsa, zástupce Jihočeského kraje pan Ing. Jiří Holub, ředitel HZS Jihočeského kraje pan plk. Ing. Martin Sviták, kap. Ing. Pavel Hanus, bývalý hejtman Jihočeského kraje pan RNDr. Jan Zahradník, bývalý starosta Jihočeského krajského i okresního sdružení pan Václav Žižka, současný starosta Jihočeského krajského i okresního sdružení pan Mgr. Jiří Žižka, první náměstek okresního sdružení pan Stanislav Klika, vedoucí obvodu dědí a mládeže paní Jiřina Gramanová. Přítomny se svými slavnostními prapory byly i okolní sbory z  Homol, Závrat, Plané, Vrábče, Litvínovic, Mokrého, Boršova nad Vltavou, Jamného,  Záhorčic, Korosek, Černého Dubu a náš spřátelený sbor z Chlumce.

Samozřejmě přítomen byl i starosta obce pan Ing. Jan Loukotka a první místostarosta pan Ing. Miroslav Pavlíček.

Ve 14.00 hodin jsme se seřadili a za hudebního doprovodu jsme šli na náves k památníku padlých z prvé i druhé světové války. Zde jsme položili smuteční věnec a po zahrání hymny se šlo směrem k nové hasičárně. 

Po nezbytných projevech bylo hasičárně a sošce Sv. Floriána, kterou nám vyřezal a věnoval pan Jiří Bürger, požehnáno přítomným páterem Pavlem Bickem.

Poté pan starosta Ing. Loukotka předal klíč od hasičárny veliteli JSDHO panu Karlu Tomanovi. Došlo k slavnostnímu přestřižení pásky a k otevření hasičárny k prohlídce pro přítomnou veřejnost.

O pozvané hosty se staraly dvě naše členky, které jsou i příslušnice HZS Jihočeského kraje a to plk. Ing. Jana Neškodná, náměstkyně ředitele pro úsek prevence a CNP a por. Bc. Tereza Ripperová z oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP.

Po dohodě s obcí Homole bude veškeré prostory využívat i náš sbor dobrovolných hasičů Nové Homole. V současné době máme u nás registrováno celkem 175 členů a z toho je 73 dětí ve věku        5 – 18let.

Máme jedno družstvo přípravky, dvě družstva mladších žáků, dvě družstva starších žáků, družstvo dorostu a družstvo dorostenek. Stará se nám o ně celkem 11 kvalifikovaných vedoucích.

Jsme zapojeni do celostátní soutěže POOD a M, do soutěží konaných v rámci okresu České Budějovice jako například „Českobudějovický dvojboj“ a zúčastňujeme se i soutěží pořádaných jednotlivými sbory. V letošním roce družstvo mladších žáků obsadilo v „Českobudějovickém dvojboji“ třetí místo a družstvo starších žáků tuto disciplínu vyhrálo.

Družstvo dorostenek se v letošním roce probojovalo do krajského kola a tam skončilo na překrásném třetím místě. Družstvo dorostenců krajské kolo vyhrálo a postoupilo na republikové kolo, které se konalo v Ústí nad Labem a zde obsadilo čtrnácté místo.

Nová hasičská zbrojnice a její zázemí jistě přispěje k ještě většímu sportovnímu nasazení a věříme, že výsledky z letošního roku v roce příštím minimálně zopakujeme.

Děkujeme našim sponzorům, kterými jsou: Netservis CB s.r.o.– Jaroslav Holík, ALIFT s.r.o.- Jan Lach, Pekárna SRNÍN za jejich finanční i materiální podporu při otevírání nové hasičské zbrojnice.

Rovněž děkujeme i obci HOMOLE za její finanční pomoc.

 

Děkuji i všem hasičům, kteří stěhovali veškeré věci ze staré hasičárny do nové, prováděli několikrát úklid v nové hasičárně a podíleli se na samotném zdárném průběhu oslav.

Za SDH Nové Homole Starosta sboru  Červák Jiří, foto: L. Rynešová

 

 

 

 

 

Související obrázky: