Výročí v Korosekách

Koroseky –   1.6.2023 se zástupci našeho sboru zúčastnili 85. výročí založení SDH Koroseky.

Přijeli jsme v počtu 10ti členů i s naším slavnostním praporem. Po příjezdu do Korosek nás přivítali zástupci sboru. Následoval nástup všech přítomných sborů, krátký proslov o historii a současnosti SDH a předání ocenění místním členům.

   Poté vystoupil starosta obce p. František Ohrazda, který poděkoval hasičům za jejich dlouholetou práci a předal jim diplom OÚ.

   Vystoupil i zástupce OSH České Budějovice p. Jiří Červák, který omluvil nepřítomnost starosty OSH. Rovněž poděkoval hasičům za jejich hasičskou práci, ale i za kulturně společenskou práci v obci a předal jim čestné uznání OSH České Budějovice.

  Poté byl slavnostní nástup ukončen a probíhala volná zábava.

Pro děti a některé dospělé byl postaven nafukovací hasičský automobil, přistavený zásahový automobil HZS JčK, k velké radosti dětí a probíhala ukázka staré hasičské ruční stříkačky z SDH Záhorčice.

K příjemné atmosféře přispěla i dechová hudba.

Děkujeme hasičům z Korosek za pozvání a velice příjemnou atmosféru.

Červák Jiří