Výročí v Plané

Planá – SDH Planá oslavil dne 22.7.2023 100 let od svého vzniku.

Na tuto slavnostní akci byl kromě jiných sborů pozván i náš sbor. Hasiči z Plané nás požádali, abychom přišli i s praporem a vzali s sebou i naše děti.

   Rádi jsme vyhověli jejich požadavku a do Plané přijeli v počtu 10ti dospělých. Spolu s námi přijelo do Plané i jedno družstvo přípravky, dvě družstva mladších a jedno družstvo starších žáků.

Ve 14. 00 hodin se na fotbalovém hřišti seřadili všichni hasiči spolu s deseti slavnostními hasičskými prapory. Pochodem se šlo na místní hřbitov, kde hasiči za zvuků smuteční hudby položili věnec k památníku padlých a po české hymně se průvod odebral zpět na fotbalové hřiště.

   Po příchodu na fotbalové hřiště proběhl slavnostní nástup. Seřadili jsme se za svými prapory a starosta sboru nás všechny přivítal. Přivítal i hosty v čele s hejtmanem Jihočeského kraje panem Martinem Kubou a senátorem Tomášem Jirsou. Dále přivítal starostu obce Planá pana Tomáše Pintéra, starostu krajského a okresního sdružení hasičů pana Jiřího Žižku, zástupce HZS JčK a velitele hasičů letiště Planá.

   Poté nás starosta sboru seznámil s historií a současností místních hasičů a předal slovo hostům.

   Pan M.Kuba poděkoval hasičům za jejich práci, připomněl nezastupitelnou úlohu hasičstva při všech mimořádných událostech, ale i kulturních a společenských akcích.

   Pan T. Jirsa rovněž poděkoval hasičům za jejich práci, popřál jim hodně úspěchů, málo mimořádných událostí a předal jim drobný dar.

   Starosta obce vyzdvihl veliký přínos hasičů pro rozvoj obce po všech stránkách a poděkoval jim za dosavadní činnost.

   Starosta KSH ČHS pan Jiří Žižka rovněž poděkoval hasičům za jejich dlouholetou činnost a předal jin pamětní stuhu KSH.

Vystoupili i další dva hosté, zástupce HZS JčK a velitel letiště Planá, kteří rovněž poděkovali hasičům za jejich práci.

   Následovalo ocenění některých členů SDH a předání pamětních stuh přítomných sborům.

Po ukončení slavnostního nástupu byla volná zábava.

Proběhla ukázka vyproštění zaklíněné osoby z havarovaného vozidla od profesionálních hasičů, ukázka dětí v požárním útoku a ukázka hašení ruční kolovou stříkačkou.

Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu, na nafukovacím hasičském autě, mohly si užít malování na obličej a další zábavy.

Celé odpoledne hrála i dechová hudba „B Quintet“, kterou vystřídala skupina „Buty“ a po ní nastoupila skupina „Deep Purple South Bohemia Revival“ jenž hrála až do konce slavnosti.

Děkujeme SDH Planá za pozvání a za příjemný den.

Jiří Červák