DVOJBOJ SRUBEC 2023

Srubec – V sobotu 26. 8. 2023 jsme autobusem vyrazili autobusem na další dvojboj letošní sezóny, na Srubec. Protože byly ještě prázdniny, a hodně dětí bylo pryč, jeli jsme pouze s dvěma družstvy mladších, II a III, a jedním družstvem Starších II. Prázdniny byly znát i na celkovém počtu soutěžících. U mladších se sjelo 11 družstev a u starších jen 10, takže šance na úspěch tu byla veliká. Soutěžilo se v disciplínách Požární útok a Štafeta požárních dvojic.

 Mladší už tradičně na Srubci začínali na PÚ a starší šli na ŠPD. Nejdříve nastoupilo na PÚ družstvo Mladší II. Rozběhli ho skvěle, všechno klaplo a časem 18:32 se umístili na 2. místě! Mladší III, složení z našich nejmladších a doplnění přípravkou, rozběhli pouze v šesti borcích útok výborně, hadice byly nataženy, voda nabrána, bohužel kontakt s nástřikovou čárou na pravém proudu znamenal NP. Veliká škoda, ale za bojovnost velký potlesk. Následovala ŠPD. Družstvu Mladším II se podařilo po doplnění Mladšími I, kteří bohužel družstvo nesestavili, postavit na štafetu dvě hlídky. Obě hlídky vyrazily na trať, žádných chyb se nedopustily a výsledný čas 65,53 znamenal 3. místo! Poté nastoupili na start naši nejmenší Mladší III. Rozběhli to parádně, chyby žádné, snažili se naplno, ale zaváhání na motání hadice, se kterou se však statečně poprali, znamenalo čas 120,72, tedy 11. místo. Ale zkušenosti budou samozřejmě sbírat dál a výsledky budou určitě stále lepší. V celkovém součtu obou disciplín bylo tedy konečné pořadí Mladší II skvělé 2. místo, a Mladší III, po velkém boji a snaze, 11. místo. Gratulujeme k dosaženým výsledkům a chválíme všechny naše mladší borce za předvedené výkony. Paráda!

 Souběžně s mladšími probíhala soutěž i pro týmy starších dětí. Začínaly na ŠPD a jak už bylo psáno, měli jsme nasazen jen jeden tým, Starší II. Naši starší na štafetě řádně zabrali, předvedli bezchybný výkon a skvělým časem 54,42 se v silné konkurenci ostatních družstev zařadili na 4. místo. Na řadě byl požární útok. Naši borci si pečlivě připravili základnu, padl výstřel a útok byl rozběhnut. Všechno klaplo tak, jak mělo, proudaři vyrazili k terčům a nastříkali parádní čas 17,21, který byl 3. v pořadí! Super! No, a protože se jim obě disciplíny takhle povedly, v konečném součtu bodů to bylo pro Starší II parádní 2. místo! Gratulujeme a děkujeme za skvělé výsledky.

 Soutěž se celkově povedla, počasí bylo skvělé a výkony všech našich mladých hasičů také. Velké díky patří veliteli SDH N. Homole Karlu Tomanovi, že nám naložil, přivezl a odvezl potřebné vybavení vlastním vozidlem a také za přípravu zázemí pro soutěžící děti. Děkujeme.

Závěrem patří poděkování i Autodopravě Henze a našemu řidiči Petrovi Henze, který nás opět bezpečně dovezl na soutěž a zpět.

Za tým vedoucích Josef Koblic