Letní soustředění Jemčina 2020

Letos, jako každý rok, jsme absolvovali letní soustředění Mladých hasičů, tentokrát v RS Jemčina na Třeboňsku, které bylo s Indiánskou tématikou. Tábor proběhl v termínu od 25. 7. do 1. 8. 2020, celkem se ho zúčastnilo 47 dětí a 11 dospělých.

Rekreační středisko nám poskytlo dostatečný prostor na hasičské tréninky, jejichž hlavní a největší částí byly dopolední požární útoky, a to zejména u mladších, kteří začínali jako první.  Po fyzické přípravě, kterou každé dopoledne trénovali starší, se i oni ještě s chutí vrhli na požární útoky. Požární sport a dovednosti byly proloženy dalšími aktivitami, zejména tvořivou činností. Nejdůležitější byla výroba indiánských zdobených triček, čelenek, náhrdelníků a náramků. Samozřejmě, že do ostatních aktivit byly začleněny míčové hry, vycházky po okolí spojené se sběrem dřeva na oheň, pečení buřtů. Dále pak vystoupení dětí s vlastními scénkami a také noční stezka dovedností, kde děti plnily různé úkoly z branného závodu Plamen, ale samozřejmě bez baterek, potmě. Protože nám celý týden počasí více než přálo, odpolední aktivity byly hlavně koupání v řece Nežárce, spojené s míčovými hrami. Jeden den jsme dokonce měli zapůjčené kánoe, takže mladší děti si za dohledu vedoucích vyzkoušely, jak se na nich jezdí a starší děti si na nich dokonce daly dovednostní soutěž a závody.

V závěru týdne pak měly děti diskotéku, na kterou se nastrojily do svých indiánských úborů a výrobků. Všem to moc slušelo. Poslední večer patřil táborovému ohni se zpíváním u kytary, pod vedením hlavního muzikanta a interpreta, Pepy Lejska.

Chtěli bychom poděkovat všem dětem, že celé soustředění v pořádku zvládly, aktivně se zapojovaly do všech činností a celkově byly moc šikovné. Poděkování patří i družstvu dorostenců a všem dospělým, kteří nejsou přímo vedoucími dětí, ale i tak nám celou dobu nesmírně pomáhali. Děkujeme i našemu řidiči autobusu, panu Petrovi Henczemu, který nás bezpečně dovezl tam i zpět. A v neposlední řadě patří poděkování Obecnímu úřadu Homole a SDH Nové Homole, kteří nám na soustředění finančně přispěli.

Celý tábor bohužel utekl jako voda, ale už se všichni těšíme na příští rok, kam zase tentokrát společně na týden vyrazíme.

Za tým vedoucích sepsal Pepa Koblic