Loučení s létem v Nových Homolích a Dvoře Koroseky

Nové Homole – 28.8. naši mladí hasiči byli pozváni do Nových Homol na ukázky požárních útoků a zároveň jsme byli pozváni na Loučení s létem do Korosek. Pozvání se neodmítá. Rozdělili jsme se na dva týmy a neodřekli jsme ani jedno pozvání. Do Korosek pod vedením Karla Tomana a našich dorostenců a KOSTRY, odjel našim hasičským transitem tým hasičů ze zeleného družstva, celkem devět dětí. V Nových Homolích zůstala Petra Jakešová s Alenou Lieblovou a také s našimi dorostenci a se dvěma družstvy dětí. Družstvo modrých a nově také družstvo červených (celkem patnáct hasičů)

V Korosekách naši mladí hasiči předváděli požární útoky, kde měli mnoho diváků, kteří jim potleskem fandili. Mladým hasičům se také moc líbilo. Po ukázce požárních útoků děti plnily různé úkoly, které si na ně připravili místní organizátoři. Byly to různé sportovní úkoly, vědomostní i taktické. Po splnění všech úkolů si naši mladí hasiči opekli buřtíky, popovídali si, zasmáli se. Kolem 19:00 hodiny začali hasiči uklízet a vrátili se zpět s plnými pupíky. Na cestu dostali sladké balíčky, za které moc děkujeme. Děkujeme za hezky strávený podvečer.

Dětský den v Nových Homolích pod záštitou Obecního úřadu a mladýma fotbalistama, jsme zahájili ukázku výcviku pejsků. Naše mladé hasiče to moc zajímalo a potleskem děkovali. V 17:15 hodin jsme zahájili ukázku požárních útoků, kde se střídalo družstvo modré a družstvo červené. Děkujeme našim dorostencům Pavlovi Peterků a Kačce Paškové za pomoc při vylévání a točení hadic. Hasiči útočili, jak to jen šlo. Ukázky byly v rámci cvičení na soutěž, která nás čekala. Diváci nám tleskali a chválili. Děti si to užily. Cca v 18:45 jsme to ukončili a hasiči si šli také plnit úkoly připravené od mladých fotbalistů. V 19:00 hodin začalo na hřišti fotbalové utkání, na které se přesunuly naše děti, které jsou zároveň někteří i fotbalisti. Utkání bylo náročné, počasí se zhoršovalo, ale hasiče a fotbalisty to nezastavilo. Zápas byl odehrán bez úhony. Cca v 19:30 hodin nás čekal ještě jeden úkol, a to naplnit nádrže vodou, které držely promítací plátno. S Tomem Břicháčkem jsme spojili béčka a céčka a náš úkol byl do půl hodiny splněn. Ve 20:00 hodin se všechny děti přesunuly před promítací plátno na hřišti, kde jim bylo promítáno kino ŠPUNTI NA VODĚ. Tím pro nás celá akce s končila.

Všem děkujeme za pomoc a spolupráci

Text,foto: Petra Jakešová,Karel Toman

foto Petr Svoboda : https://photos.google.com/share/AF1QipNwGeeqTuOpKgJCU_hx1h-iGFqJPLjdPjok036-aq9McpMAoXtdRT2aENZJLRDoKA?key=aGVxa3N5LTlRS0s0cGxfYnNBcXNyV0pFU3JXeDVB