Bukovské setkání

V sobotu 5. 9. 2020 se zástupci našeho sboru Toman Karel, Jodl Pavel a Červák Jiří st. zúčastnili Bukovského setkání.

Toto setkání se koná každoročně za účasti Zasloužilých hasičů z okresu České Budějovice.

V letošním roce bylo trochu jiné a to v tom, že při této příležitosti zároveň Dolní Bukovsko světilo nový prapor a nové požární vozidlo Scania.  Sbor si pozval zástupce spřátelených sborů ze širokého okolí, kteří se zúčastnili se svými slavnostními prapory. Celkem bylo přítomno na 30 praporů. Po slavnostním průvodu od hasičárny byl předán hasičům z Dolního Bukovska slavnostní prapor a bylo jim předáno zástupcem výrobce (THT Polička) nové požární vozidlo.

Po slavnostním aktu a proslovech přítomných následovala volná zábava při dechové hudbě.

Děkujeme hasičům z Dolního Bukovska za jejich pozvání.

Text: J. Červák;foto: SDH D. Bukovsko, J. Lejsek

Související obrázky: