Finanční dar obci postižené tornádem

Nové Homole – Jih Moravy dne 24. 6. 2021 zasáhla katastrofa, několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska se přehnalo ničivé tornádo, které za sebou zanechalo spoušť nevídaných rozměrů. Jako projev solidarity se náš sbor rozhodl věnovat na pomoc obyvatelům a likvidaci následku, částku vybranou na startovném do soutěže Velká cena okresu ČB ve výši 5.000 Kč. Tuto částku jsme navýšili o dalších 5.000 Kč, které věnovala rodina Neubaurova, Tomanova, Kučerova, Červákova a p. Knapčok. Celková částka ve výši 10.000 Kč byla zaslána dobrovolným hasičům v Obci Hrušky. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Související obrázky: