Dohasná mladých hasičů N. Homole 2021

Černý Dub – V sobotu 2.10.2021 jsme, jako ocenění za celoroční soutěžní i mimosoutěžní činnost mladých hasičů SDH Nové Homole, uspořádalo pro naše hasičské děti tzv. dohasnou. Ta se konala od 14:00 hodin v sále hospůdky Na kopečku v Černém Dubu. Na oslavu se sešli všichni naši mladí hasiči, takže účast byla hojná.

Dohasnou zahájil velitel hasičů SDH Nové Homole pan Karel Toman, který ocenil všechna družstva mladších i starších dětí za skvělé výsledky v uplynulé sezóně. Dále také ocenil za činnost s našimi dětmi i všechny přítomné vedoucí družstev. Děkujeme.

Na začátku akce se děti zabavily hrou s nafukovacími balónky, aby se trochu, za doprovodu hudby, rozehřály a odvázaly. Protože bylo i na toto roční období venku krásné počasí, děti střídavě volily zábavu nejen uvnitř, ale i venku na dětském hřišti vedle hospůdky. Pro děti byla samozřejmě připravená další zábava, soutěže. Naši mladí hasiči si zahráli tzv. Židlovanou, která je vždy a opravdu moc baví, zatančili si podle hudby a předcvičování podle videoprojektoru, a také dovednostní soutěž, kterou jsme nazvali Ruce-nohy, při které vyzkoušeli nejen pružnost, ale i postřeh i šikovnost. Dětem se soutěže moc líbily a nejlepší výkony byly samozřejmě oceněny.

Po celou dobu dohasné bylo pro děti zajištěno občerstvení nejen ze strany SDH Nové Homole, ale i díky velmi bohatému přispění všech rodičů, kteří se svými mladými hasiči přinesli samé dobroty. Děkujeme. Dále bychom chtěli poděkovat Mílovi a Milanovi Fesslů, kteří celou dohasnou ozvučili, a také Daně Ševčíkové, která nám umožnila využít sál v Hospůdce Na Kopečku. A nakonec poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli jak na přípravě, tak i na konečném úklidu sálu. Děkujeme všem.

          Věříme, že se dohasná všem dětem líbila a těšíme se na další skvělé společné akce.

 

Za tým vedoucích: Josef Koblic a Petra Jakešová

Foto: tým vedoucích SDH Nové Homole

Související obrázky: