Jarní obvodové kolo celostátní soutěže hry „Plamen“

 Nové Homole – V sobotu 14.5.2022 jsme u nás v Nových Homolích uspořádali jarní kolo celostátní soutěže hry „Plamen“ pro obvod č.3.

Sešlo se celkem 6 družstev starších žáků a 7 družstev mladších žáků. Soutěžilo se v požárním útoku a v závodu požárnické všestrannosti. Počasí přálo a obě tratě byly dobře připraveny. Na nástupu přivítal přítomná družstva starosta naší obce Ing. Loukotka a popřál jim hodně sportovních úspěchů.  Zajistili jsme občerstvení pro závodníky, vedoucí i rozhodčí. Děkujeme TJ Slovanu Černý Dub za zapůjčení fotbalového hřiště i s příslušenstvím, rozhodčím za objektivní rozhodování a všem našim členům za přípravu na soutěž a po skončení soutěže za celkový úklid.

A jak se dařilo našim soutěžícím? Myslím, že velice dobře.

Po sečtení všech bodů, jak z podzimní části, tak i z této jarní části se naše družstva umístila následovně:

– mladší žáci I – 3.místo, mladší žáci II – 1.místo, mladší žáci III  (úplně ti nejmenší)- 6.místo.

– starší žáci I – 3.místo, starší žáci II – 1.místo.

Na okresní soutěž, která se uskuteční 28.5.2022 ve Zlivi, postupují  3 naše družstva – mladší žáci I a II (Svatý Ján nad Malší, který skončil druhý, nechtěl jet) a starší žáci II.

Celkové výsledky jsou vidět v přiložené tabulce.

Všem našim družstvům a jejich vedoucím děkujeme a blahopřejeme k dosaženým úspěchům. Na okresním kole jim budeme držet palce.

 

 

Text: J. Červák, foto: S. Dánová,L. Rynešová,P. Jakešová

Plamen_3_ml._výsledková_listina

Plamen_3_st._celkové_výsledky_Nové_Homole