Stavění Máje

Nové Homole – Jako každého 30.4. tak i letos jsme se sešli, abychom postavili novou májku.

Předcházelo tomu poražení staré májky, přivezení nové k Šimečkům na zahradu, její oloupání a očištění od suků. Honza Šimeček st. musel udělat nový nástavec na špičku, která se nám při kácení zlámala.

Po přivezení na točnu, děti i dospělí nasadili věnec, který připravil Milan Fesslů, ozdobili ho i se špičkou a šlo se stavět. Lidí přišlo opravdu hodně, takže samotná májka stála za chvíli.

 My (hasiči) jsme připravili občerstvení, zapálil se oheň a šlo se opékat špekáčky.

K tomu všemu nám hrála velice příjemně hudba, o kterou se staral Milda Fesslů. Děkuji všem našim spoluobčanům, kteří nám přišli pomoc májku postavit.

Děkuji mladým hasičům, kteří se velice pečlivě starali o občerstvení za přísného dozoru těch zkušenějších.

Příští rok budeme opět opakovat stavění máje, protože to má u nás dlouholetou tradici.

Foto: Jakešová Petra , Červák Jiří

Text: Červák Jiří

Související obrázky: