Dvojboj Ledenice 2023

V sobotu 20. 5. 2023 jsme s dětmi vyrazili na první dvojboj letošní sezóny. Jela 3 družstva mladších a 2 družstva starších. Hasičský dvojboj, kde byl požární útok a štafeta CTIF, jsme si už vyzkoušeli minulý týden na obvodové soutěži v Nových Homolích, takže jsme věřili, že bychom mohli mít úspěchy. V Ledenicích byla účast závodníků hojná, sjelo se celkem 15 družstev starších, 16 družstev mladších hasičů, takže konkurence byla veliká. Počasí bylo tak akorát, takže jsme se s chutí pustili do víru soutěže.

  Mladší začínali na štafetě CTIF. Jako první vyběhlo na trať družstvo mladší I a obsadili 7. místo, poté mladší II dosáhli na krásné 2. místo a nakonec mladší III 15. místo. Poté se šlo na požární útoky. Jako první nastoupili opět mladší I a PÚ dokončili na 4. pozici, mladší II dokončili na 11 místě a naše nejmladší družstvo III obsadilo 13. pozici. V celkovém součtu bodů z obou disciplín pak v konečném pořadí obsadili mladší I – 7. místo, mladší II – 5. místo a mladší III – 14 místo.

 Družstva starších mezi tím začínala požárními útoky. Jako první nastoupilo na PÚ družstvo straších I a dokončili ho na 10. pozici. Po nich šli starší II, kterým se ale bohužel vůbec nezadařilo a byl z toho neplatný pokus – NP. Na štafetě CTIF na dráhu nejdřív opět vyběhlo družstvo starší I a překážky zvládli na 12. pozici, starším II se štafeta povedla a bylo z toho 4. místo. V konečném pořadí po součtu bodů z disciplín tak starší I obsadili celkové 13. místo a starší II obsadili 11 místo.

 Všem našim soutěžícím moc gratulujeme k jejich výkonům a výsledkům a věříme, že skvělé výkony předvedou i na okresním kole hry Plamen, které se koná 3. 6. v Ledenicích.

Závěrem patří poděkování Autodopravě Petr Henze, jejíž řidič nás bezpečně dovezl na soutěž a zpět.

Za tým vedoucích Josef Koblic

 

Související obrázky: