Hasičská soutěž Dobrá Voda

24. 9. 2023 -Dobrá Voda, hasičská soutěž v požárním útoku.

V tento den jsme neměli s dětmi žádnou soutěž ve dvojboji, tak jsme dali dohromady družstva dětí a vyjeli jsme na soutěž.

Dohromady jsme jeli s pěti družstvy z Nových Homol. Dvoje mladší, dvoje starší a přípravka.

Jako první šla na start naše přípravka, dětičky byly natěšeny, protože některé z nich běžely poprvé a zvládly útok bravurně, vše se jim zadařilo se umístily se na krásném 1. místě v čase 43:98 s

Jako druhé běžely děti z týmu zelených mladších I. a na to, že to byl tým seskládaný z dětiček menších mladších, tak se umístily na krásném 9.místě s časem 25:57 s

Jako poslední běžely děti z týmu modrých mladších Tento tým už je ostřílený, zkušený a všechny děti z tohoto týmu odchází do starších. Tato soutěž byla jejich poslední za mladší. Podzimní obvodové kolo už poběží za starší. Ostudu nám neudělaly a zaběhly útok v čase 19:84 s, a tímto časem si vybojovaly krásné 2.místo a budeme jim držet palce v týmu za starší.

 Po všech mladších přišly na řadu v útoku starší děti, kde jsme měli zastoupení dvou našich týmů.

Tyto naše děti ze starších už jsou ostřílení sporťáci, protože už některé děti odchází do dorostu a bylo to vidět na jejich výkonech, ostudu nám neudělaly a vybojovaly krásná místa na bedně.

Nové Homole starší I. čas 21.47s   3.místo

Nové Homole starší II. čas 18:37s 2.místo

Počasí nám přálo, soutěž byla skvělá, dobře zorganizovaná, krásné ceny, všechny děti dostaly medaile, poháry a dobroty. Děkujeme za pozvání.

 

Děkujeme našim sportovcům za krásné výkony a rodičům za podporu, vedoucím za čas trávený s dětmi na soutěžích.

Text: Petra Jakešová

Foto: tým vedoucích a rodiče

Související obrázky: