NAŠE AVIE V MUZEU

Nové Homole – V letošním roce neprošla naše hasičská Avie pravidelnou technickou kontrolou. Byla zjištěna velice zrezivělá nosná konstrukce auta. Snažili jsme se zajistit opravu, ale žádný místní autoservis, který se zabývá opravou nákladních vozidel, nechtěl tuto opravu provést. Nakonec jsme sehnali Automobilové opravny Prachatice. Přijeli se na auto podívat, prohlédli ho a po čase poslali nabídku na 100 000,-Kč za opravu.

   Samozřejmě, že cena opravy několikanásobně přesahovala cenu samotného automobilu.

Proto jsme se spolu se zastupiteli obce Homole dohodli, že k této opravě nepřistoupíme. Ale co s autem? Náš sbor má k němu citovou vazbu, neboť ukazuje časy, kdy jsme byli v požárním sportu na špici v republice.

V roce 1969 naše soutěžní družstvo žen vyhrálo celorepublikovou soutěž v požárním sportu a za toto vítězství náš sbor získal již zmiňovanou Avii, jako první v okrese České Budějovice.

   Náš velitel Karel Toman přišel s myšlenkou Avii dát do muzea a našel i kam.

Je to muzeum Avií v Panenských Břežanech (u Prahy), které vede pan PhDr. Ivan Monev.

Jeho jednání bylo velice solidní, a tak i obec Homole přistoupila na tento převod.

Obec sepsala s panem Monevem kupní smlouvu a pan Monev si  8.9.2023 pro Avii přijel a odvezl do muzea.

Jako sbor jsme velice rádi, že Avie nešla do šrotu a v muzeu si ji mohou návštěvníci nadále prohlížet i s její historií.

Za SDH Nové Homole

Starosta sboru

Červák Jiří

 

Související obrázky: